12-13 березня 2020 р. відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики»

                                                            

                                          

12-13 березня 2020 р., з метою розповсюдження педагогічного, наукового та практичного досвіду на базі Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Від науки до практики: професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці».

У роботі конференції взяли участь науковці, педагогічні працівники, аспіранти, здобувачі навчальних закладів Вінниці, Немішаєво, Старокостянтинова, Ладижина, Могилів-Подільського, Чернятина, Немирова.

Робота конференції розпочалася з вітального слова ректора ВНАУ Мазура В.А., який передав вітання від президента університету Калетніка Г.М. та акцентував увагу присутніх на важливості наукової складової у професійній діяльності не лише науково-педагогічних працівників, але й викладачів закладів фахової передвищої освіти, як запоруки саморозвитку та професійної самореалізації.

Пленарне засідання з доповіддю «Розвиток біоенергетичного потенціалу аграрного сектору як складової сталого розвитку України», розпочала к.е.н., доцент, проректор з наукової та інноваційної діяльності ВНАУ Гончарук І.В.

Роботу пленарного засідання продовжили: к.т.н., доцент, директор Технологічно-промислового коледжу ВНАУ Будяк Р.В., д.с.-г.н., професор, директор Чернятинського коледжу ВНАУ Кучерявий В.П.; д.т.н., професор, декан інженерно-технологічного факультету ВНАУ Матвійчук В.А.; д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу та аграрного бізнесу ВНАУ Луцяк В.В.; директор Старокостянтинівського професійного ліцею Кучерук С.С.; директор Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну ВНАУ Кондратова М.В.; директор Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу ВНАУ Казьмір В.А.; к.т.н., професор, завідувач кафедри агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ Бандура В.М.; к.т.н., доцент, завідувач кафедри харчових технологій та мікробіології ВНАУ  Берник І.М.; д.п.н., старший викладач ВНАУ Кравець Р.А.; викладач ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж» Цах Л.М.; викладач Ладижинського коледжу ВНАУ Духно М.І.

Після пленарного засідання робота конференції продовжилася у форматі засідань за секціями:

1) трансфер освітніх технологій та інноваційних освітніх проектів в системі реформування сучасної освіти;

2) харчова промисловість України: ретроспективний аналіз та сучасні проблеми розвитку;

3) актуальні проблеми відновлювальної енергетики, будівництва, механіки та екологічної інженерії;

4) концептуальні шляхи розвитку юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття;

5) стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність.

Результати досліджень учасників конференції були представлені на високому науковому рівні та супроводжувалися активними дискусіями. Доповіді та їх обговорення на пленарному та секційних засіданнях стали платформою для вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду навчально-виховної роботи викладачів, пропаганді досягнень передової наукової думки, створення умов для підвищення наукового та фахового рівнів викладачів, удосконалення педагогічної майстерності, стимулювання творчого самовдосконалення викладачів, пропаганді досягнень науки, техніки та інноваційних технологій.

Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram