Історія


Історія ВСП “Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету” – це, передусім, історія поступу і звершень, історія особистостей і колективу, які були органічно пов’язані з історією нашого краю.

Махаринецько-Сестринський технікум

Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету бере свій початок з 1920 року як Махаринецько-Сестринський технікум. Протягом свого існування він неодноразово змінював назву, профілі підготовки та місцезнаходження.

Технікум у Козятині

З 1970 року технікум із м. Козятин переведено у нове приміщення у м. Вінницю і розпочалась нова сторінка в його історії.

Вінницький технікум м'ясної та молочної промисловості

У травні 2003 року технікум увійшов у структуру Вінницького державного аграрного університету, а в 2004 році навчальний заклад перейменовано у Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету. З входженням в структуру Вінницького національного аграрного університету коледж набув «другого дихання» у своєму розвитку і випускники коледжу мають змогу здобути вищу освіту за скороченим терміном навчання на відповідних факультетах університету за усіма спеціальностями.

Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету

Коледж має чимало нагород, здобутків, відзнак, похвал і перемог. Це результат багаторічної праці, сили духу і віри, дару вчення і переконання, підтримки, людяності, взаємодопомоги.

Впродовж свого існування навчальний заклад очолювали директори: Матюхін Петро Яковлевич (1958-1971), Петренко Микола Васильович (1971-1984), Дідковський Аркадій Йосипович (1984-2003), Гайдайчук Петро Платонович (2003-2014), Будяк Руслан Володимирович (2014-2022). Кожен з них зробив неоціненний внесок у відбудову навчального закладу, створення та розвиток матеріально-технічної бази, формування науково-педагогічного колективу та підготовку висококваліфікованих фахівців.

З липня 2022 року коледж очолила Кондратова Марина Володимирівна, впевнений та креативний керівник,  досвідчений педагог, яка займається модернізацією  навчально-матеріальної бази коледжу та організацією освітнього процесу за новітніми  вимогами,що дає коледжу залишатись флагманом освіти Вінничини.

Відокремлений структурний підрозділ “Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету”– державний навчальний заклад І рівня акредитації, структурний підрозділ Вінницького національного аграрного університету і здійснює підготовку молодших спеціалістів з відривом та без відриву від виробництва за такими спеціальностями:

 • 071 «Облік і оподаткування» – денна та заочна форми навчання
 • 081 «Право» – денна форма навчання
 • 133 «Галузеве машинобудування» – денна форма навчання
 • 181 «Харчові технології» за освітніми програмами:
  • «Зберігання, консервування та переробка м’яса – денна та заочна форми навчання»;
  • «Зберігання, консервування та переробка молока – денна та заочна форми навчання»;
  • «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів» – денна форма навчання;
  • «Виробництво харчової продукції» – денна форма навчання.

Переважна кількість спеціальностей навчального закладу забезпечують галузь харчової та переробної промисловості висококваліфікованими технологами, механіками та обліковцями, а юридичне відділення коледжу має найдовшу історію в м.Вінниця.

Значна кількість підприємств на сьогоднішній день відчувають потребу у кваліфікованих робітниках, саме тому з 2016 року у Технологічно-промисловому фаховому коледжі Вінницького національного аграрного університету ця проблема була вирішена шляхом відкриття робітничих професій: оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи), токар, пекар, контролер харчової продукції (виробництво м’ясних та рибних продуктів), контролер харчової продукції (виробництво молочних продуктів), машиніст холодильних установок.

В коледжі працюють понад 80 досвідчених викладачів серед яких 7 кандидатів наук, відмінники освіти України, викладачі-методисти, викладачі вищої, першої категорії та викладачі – початківці, які у спільній праці вміло формують вміння та навички майбутніх випускників.

В навчальному та 2-х лабораторних корпусах працюють 55 навчальних кабінетів та лабораторій, 4 комп’ютерних класи, обладнанні за останніми освітніми вимогами, що дозволяє в повному обсязі забезпечити проведення теоретичних та практичних занять.

Буфет

До послуг студентів бібліотека, студентська їдальня та кафе. Поряд з навчальним корпусом розміщений гуртожиток, який повністю забезпечує студентів місцями для проживання.

Народний ансамбль танцю «Ровесник»

Гуртки художньої самодіяльності, народний ансамбль танцю «Ровесник», який відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами, вокальний, інструментальний колективи – це далеко не повний перелік осередків, де можливо реалізувати свої інтереси та творчо розвиватись.

Спортивна зала

Багато уваги приділяється розвитку і вдосконаленню фізичної культури та зміцненню здоров’я студентів: коледж має тенісну залу, тир, тренажеру залу та 2 спортивні зали, в яких проводяться Всеукраїнські та Міжнародні змагання з волейболу. Працюють різноманітні спортивні секції, протягом року проводяться спартакіади та змагання з різних видів спорту.

Студенти коледжу щорічно беруть участь в обласних олімпіадах з різних дисциплін та виставках технічної творчості, де мають змогу випробувати свої сили і показати вміння.

Стратегічною метою діяльності коледжу на сучасному етапі є забезпечення конкурентоспроможними фахівцями відповідних галузей народного господарства державних структур та установ за усіма спеціальностями, за якими проводиться освітня діяльність. Тому першочерговим завданням навчального закладу є впровадження інноваційних змін у зміст і методологію освіти за участі викладачів у розробці галузевих стандартів освіти та реалізації педагогічних інновацій; постійне удосконалення методики викладання на основі впровадження інноваційних педагогічних та інформаційних технологій в навчально-виховний процес.

Прикладом реалізації інноваційних проектів на практиці є діяльність у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету:

 • Навчальної лабораторії з визначення якісних показників молочної та м’ясної продукції. В діяльності лабораторії задіяні викладачі та студенти технологічного відділення спеціальностей «Зберігання, консервування та переробка молока», «Зберігання, консервування та переробка м’яса». Студенти мають можливість на практиці вдосконалити набуті навички та вміння, а також безпосередньо відчути себе в якості кваліфікованих фахівців;

 • Юридичної консультації. В діяльності консультації задіяні викладачі та студенти юридичного відділення. Консультування здійснюється усім пересічним громадянам з різноманітних питань законодавства України, юридичної та судової практики;
 • Лабораторія навчально-судової практики, де студенти юридичного відділення під час проходження практичних занять мають змогу відчути себе активними учасниками та сторонами судових засідань;

 • Практичної бухгалтерії, яка сприяє ефективному ознайомленню майбутніх фахівців в галузі обліку і оподаткування з особливостями діяльності фінансових установ України, банківської системи та податкової служби, здійснення звітної діяльності бюджетними установами;
 • Пекарні, яка забезпечує свіжою випічкою студентів та працівників коледжу, а також слугує місцем формування практичних навичок студентів спеціальності «Харчові технології»;
 • Систематичної Грантової діяльності педагогічного колективу через реалізацію проектів: «Інтерактивна дошка для формування фахових компетенцій технологів та механіків», «Мобільна лабораторія по створенню електронних посібників та фахових відеотеражів», Проект «Спорт без меж» через облаштування тренажерної зали для студентів з обмеженими можливостями».

Адміністрація ВСП “Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету” систематично здійснює моніторинг якості навчання та успішності студентів в коледжі. З метою створення умов для забезпечення якісної підготовки студентів із загальноосвітніх дисциплін, на основі існуючого в коледжі кадрового та навчально-методичного потенціалу у 2016 р. започатковано роботу підготовчих курсів з надання освітніх послуг для поглибленого вивчення предметів для вступу: «Українська мова», «Історія України», «Математика».

В навчальному закладі велика увага приділяється вивченню іноземної мови. Студенти коледжу мають змогу відвідувати курси іноземної мови, які діють на базі коледжу. Головна мета курсів – підвищення професійної компетентності та особистісно-професійного розвитку майбутнього фахівця, здатного активно володіти іноземною мовою як засобом формулювання думок в повсякденному спілкуванні та у професійній діяльності.

У світлі останніх подій, невизначеності статусу коледжів і технікумів гостро постає проблемам актуальності і необхідності підготовки здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Це завдання у ВСП “Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету” реалізовується шляхом якісної підготовки фахівців, забезпечення проходження практики студентами на провідних підприємствах переробної промисловості України, Польщі, Німеччини, що в свою чергу забезпечить формування потужної середньої ланки виробничої сфери держави. З 2017 року вперше була запроваджена програма міжнародного стажування на підприємствах харчової та переробної промисловості країн Європи.

Окрім того, до роботи зі студентами коледжу, а також з метою опанування випускниками робітничих професій, затребуваних на ринку праці, залучені викладачі, які мають досвід роботи на виробництві харчової промисловості у сфері обслуговування, здійснення юридичної, бухгалтерсько-економічної практики.

Керівництво і педагогічний колектив коледжу перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів, нестандартних підходів до організації навчально-виховного процесу, створення освітньої моделі навчального закладу, яка забезпечить наступність загальної середньої і професійної підготовки, неперервність освіти та втілить новітні підходи до функціонування коледжів в системі вищих навчальних закладів, зумовлені законодавчими змінами та євроінтеграційними процесами.

Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram