Відділ кадрів

Інспектор з кадрів - Блах Оксана Анатоліївна

Старший інспектор з кадрів - Голдзіцька Ольга Володимирівна

Робота відділу

 • облік особового складу коледжу, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації;
 • оформлення прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів директора коледжу, вказівок керівництва вищестоящих організацій;
 • формування і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю;
 • участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів;
 • необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників;
 • заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників;
 • веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників;
 • веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток;
 • оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам коледжу та їх сім’ям;
 • вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення;
 • веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до архіву.
 • вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням;
 • здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, трудовим колективом відповідних заходів;
 • складає встановлену звітність про роботу з кадрами.
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram