Спеціальність 071 Облік та оподаткування

Спеціальність 071  Облік та оподаткування

З 1 вересня 1956 року в Козятинському обліково-плановому технікумі була відкрита підготовка спеціалістів по спеціальності «Бухгалтерський облік на підприємствах м’ясної та молочної промисловості». За час існування спеціальності підготовлено понад 3900 фахівців бухгалтерського обліку.

В 2016 році спеціальність вп’яте пройшла акредитаційну експертизу на право провадження освітньої діяльності за І рівнем акредитації та терміном її дії до 01.07.2026 року.

Підготовка фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» ведетьсяденною та заочною формами навчання.

На денній формі навчання:

  • на основі базової загальної середньої освіти (9 класів);
  • з доукомплектуванням другого курсу на базі повної загальної середньої освіти (11класів) за результатами ЗНО та диплому кваліфікованого робітника на базі ПТНЗ.

На заочній формі навчання:

  • на базі повної загальної середньої освіти (11класів) за результатами ЗНО та диплому кваліфікованого робітника на базі ПТНЗ.

Ліцензійний обсяг:

50 осіб – денна форма навчання

25осіб – заочна форма навчання

На випускному курсі студенти мають можливість здобути окрім освітньої кваліфікації молодшого спеціаліста ще й робітничу професію оператора комп’ютерного набору.

Випускники продовжують своє навчання, вступаючи на третій курс до Вінницького національного аграрного університету, до складу якого ми входимо.

Призначення фахівця:

Здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, вживати заходів щодо зміцнення касової, розрахункової і платіжної дисципліни. Визначати облікову політику підприємства, розробляти заходи щодо запровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, організовувати роботу матеріально відповідальних осіб зі складання звітів та подавання їх до бухгалтерії. Розробляти засновницькі документи, здійснювати реєстрацію підприємств у державних органах

Дипломований фахівець по завершенню може працювати:

  • головним касиром;
  • завідувачем каси;
  • асистентом бухгалтера-експерта;
  • бухгалтером, касиром-експертом;
  • інспектором з інвентаризації;
  • інспектором-ревізором.

 

 

Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram