Методичний кабінет

Журавель Інна

Журавель Інна Вікторівна - Завідувач методичним кабінетом

Мельник Т.А (1)

Мельник Тетяна Андріївна - Методист

фото 3 Заплетнюк Інна

Гончаренко Інна Іванівна - Секретар

В сучасних умовах розвитку освіти в Україні важливого значення набула система науково-методичної роботи, головною метою якої є надання реальної, дієвої допомоги у формуванні професійної майстерності, активізації науково-творчого потенціалу кожного викладача.

Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Методичний кабінет коледжу– це своєрідний центр організації та методичної підтримки методичної роботи викладачів.

Робота методичного кабінету ведеться відповідно до нової моделі системи управління закладами освіти, яка ґрунтується на удосконаленні професійної підготовки педагогічних працівників, які спроможні працювати зі зростаючими потоками науково – методичної інформації, вивчати і впроваджувати інноваційні освітні технології

Основне завдання – забезпечення умов для підвищення професійної майстерності викладачів, як одного з найголовніших чинників якісної підготовки майбутніх фахівців

До провіднихфункційметодичногокабінетуколеджу належать:

 • організаціянауково-практичнихсемінарів для викладачів, конференцій, педагогічнихчитань; виставокновоїнавчально-методичноїлітературитощо;
 • сприяннянауково-методичній та дослідницькійроботівикладачів;
 • консультаціявикладачів з питаньстворення, удосконалення та поповненнянавчально-методичнихкомплексів, оформленняметодичнихрозробок, планівтощо;
 • поповнення кабінету нормативними матеріалами;
 • інформування про надходження нової навчально-методичної літератури, періодичної преси з питань виховання, методів і засобів навчання;
 • забезпеченняметодичноїпідтримкищодовпровадження у навчальнийпроцесновихосвітніхтехнологій, інноваційних методик;
 • сприяннярозвиткутворчогопотенціалу кожного викладача, створення умов для безперервногофаховогопідвищеннякваліфікаціїпедагогів;
 • сприяннявпровадженню в навчальнийпроцескращого передового педагогічногодосвідувикладачівколеджу, педагогічнихпрацівниківіншихзакладів, досягненьсучасної науки;
 • організаціяроботи “школивикладача-початківця” та педагогічногонаставництва;
 • допомогавикладачам у підготовці до атестації;

Педагогічним кабінетом використовуються різноманітні форми методичної роботи. Серед них:

Групові:

 • школа молодого викладача (методичне об`єднання молодих викладачів – це педагоги, які мають стаж роботи до 5 років.);
 • семінари-практикуми для досвідчених викладачів;
 • творчі групи, до складу яких входять досвідчені викладачі.

Фронтальні форми:

 • педагогічні читання;
 • тижні педагогічної майстерності (дні відкритих дверей педагогів-майстрів, викладачів-методистів);
 • педагогічні тижні циклових комісій;
 • науково-практичні конференції;
 • тижні молодих викладачів та наставників.

Індивідуальні форми:

 • консультації;
 • конкурси “Викладач року”, “Кращий куратор навчальної групи”;
 • стажування та наставництво;
 • робота з творчо працюючими викладачами;
 • огляди-конкурси навчальних кабінетів, лабораторій, методичної роботи;
 • вивчення системи проведення занять окремих викладачів тощо;
 • узагальнення досвіду роботи викладачів з використання новітніх технологій;
 • створення банку „Передових педагогічних ідей”.

У навчально-методичному кабінетізнаходятьсянаступніматеріали:

 • Нормативно-законодавчідокументи (Закони України, Постанови
 • Кабінетуміністрів України, накази та іншідокументиМіністерстваосвіти та науки, Департаменту освіти та науки Вінницької обласноїдержавноїадміністрації.
 • Галузевістандартивищоїосвіти для всіхспеціальностейколеджу,

навчальніплани, навчальніпрограми.

 • Планироботидорадчихорганівколеджу (Педагогічної ради, Методичної

ради).

 Роботу з викладачами методичний кабінет координує через циклові комісії.

Циклові комісії керуються основними документами з планування, обліку навчальної, методичної та наукової роботи:

 • Навчальні програми з дисциплін, робочі навчальні програми
 • Наскрізні та робочі програми практик
 • План роботи циклової комісії
 • Індивідуальні плани роботи викладачів
 • План роботи кабінету
 • План роботи гуртка
 • Книга протоколів засідань циклової комісії
 • Комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін
 • Перелік та найменування тем науково-дослідної роботи зі студентами за профілем циклової комісії
 • Звіт про роботу циклової комісії на поточний рік

Організація роботи з викладачами – початківцями

Постійне поповнення педагогічного колективу  передбачає роботу з викладачами – початківцями, яка в коледжі відбувається за двома основними напрямками. Навчально-методичний кабінет організовує роботу школи викладача – початківця  та педагогічне наставництво.

Заняття в “Школі  викладача – початківця” відбуваються систематично два рази  на місяць в І семестрі та один раз – в ІІ семестрі, за планом, який затверджується на початку нового навчального  року. У роботі школи беруть участь досвідчені викладачі коледжу.

Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram