Положення, стратегії

Положення про ВСП “Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ”
(переглянути/завантажити)
Стратегія розвитку ВСП “Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ” як структурного підрозділу Вінницького національного аграрного університету на 2024-2030 н.р.
(переглянути/завантажити)
Положення про Відділення у ВСП “Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ”
(переглянути/завантажити)
Положення про організацію освітнього процесу ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути / завантажити) 
Положення про порядок розроблення, затвердження та моніторинг ОПП 
(переглянути / завантажити) 
Положення про організаційно-методичну комісію
(переглянути / завантажити) 
Положення про циклову  комісію
(переглянути / завантажити) 
Положення про програму навчальної дисципліни
(переглянути / завантажити) 
Положення про систему оцінювання якості знань студентів
(переглянути/завантажити)
Положення про академічну доброчесність у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про комісію з питань академічної доброчесності у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про   академічну мобільність студентів
(переглянути/завантажити)
Антикорупційна програма
(переглянути / завнтажити)
Положення про застосування технологій дистанційного навчання у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти
(переглянути/завантажити)
Положення про порядок переведення, відрахування
(переглянути/завантажити)
Положення про організацію внутрішнього контролю
(переглянути/завантажити)
Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії
(переглянути/завантажити)
Положення про навчання за індивідуальним графіком у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про  індивідуальний навчальний план 
(переглянути/завантажити)
Правила призначення академічних та соціальних стипендій
(переглянути/завантажити)
Положення про матеріальне та грошове забезпечення студентів із числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування
(переглянути/завантажити)
Положення про переведення на державну форму навчання
(переглянути/завантажити)
Положення про старосту академічної групи
(переглянути/завантажити)
Положення про педагогічну раду
(переглянути/завантажити)
Положення про методичний кабінет
(переглянути/завантажити)
Положення про навчально-методичний комплекс
(переглянути/завантажити)
Положення про рейтингову оцінку роботи педагогічних працівників
(переглянути/завантажити)
Положення про атестацію викладачів
(переглянути/завантажити)
Положення про підвищення кваліфікації викладачів
(переглянути/завантажити)
Положення про проведення директорських контрольних робіт
(переглянути/завантажити)
Положення про наставництво молодого викладача
(переглянути/завантажити)
Положення про школу молодого викладача
(переглянути/завантажити)
Положення про навчальні кабінети
(переглянути/завантажити)
Рейтинг навчальних кабінетів
(переглянути/завантажити)
Положення про атестацію робочих місць та паспортизацію навчальних кабінетів
(переглянути/завантажити)
Тимчасовий порядок організації практичного навчання під час дії правового режиму воєнного стану
(переглянути/завантажити)
Положення про проведення практики у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про проведення практики в дистанційному режимі у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про використання фонду матеріального стимулювання
(переглянути/завантажити)
Зведений штатний розпис
(переглянути/завантажити)
Фінансовий звіт
(переглянути/завантажити)
Положення про організацію виховної роботи у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Правила поведінки здобувачів освіти у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про гуртожиток  ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про вибори до органів студентського самоврядування у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про  студентське самоврядування у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про організацію фізичного виховання у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про організацію і проведення профорієнтаційної роботи у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у ВСП ТПФК ВНАУ
(переглянути/завантажити)
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram