Відбулась атестація випускників

В Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету відбулась  атестація випускників у  формі комплексного державного екзамену на заочній формі навчання по спеціальності 071 «Облік і оподаткування» з дисциплін» з дисциплін: «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Облік і звітність у бюджетних установах», «Контроль і ревізія», «Податкова система». До скалу комісії входили: д.е.н. доцент кафедри обліку та оподаткування в галузях економіки Вінницького національного аграрного університету Я.П. Іщенко, заступник директора з навчальної роботи ТПК ВНАУ І.А. Семчук, голова циклової комісії економічних дисциплін Н.М. Поліщук та викладач економічних дисциплін С.В. Мазуренко. Бажаємо випускникам вдалих іспитів та реалізації майбутніх професійних планів.