Проведено атестацію педагогічних працівників ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» у 2024 році.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та Положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 року за № 805 організовано та проведено атестацію педагогічних працівників ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж ВНАУ» у 2024 році.
Відповідно до затвердженого графіка роботи атестаційна комісія впродовж навчального року вивчала педагогічну діяльність викладачів,  які атестуються у 2024 році. Члени атестаційної комісії відвідували навчальні заняття та позааудиторні заходи викладачів, перевірили стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, з яких атестуються педагогічні працівники, визначили рівень навчальних досягнень студентів, ознайомилися з методичними напрацюваннями за міжатестаційний період.
Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками є необхідною умовою проходження ними атестації у порядку, визначеному законодавством. Всі педагоги, що атестувалися, своєчасно пройшли підвищення кваліфікації.
За результатами вивчення діяльності педагогічних працівників атестаційна комісія 21 – 22 березня 2024 року прийняла рішення про відвовідність педагогічних працівників займаній посаді та про:
 – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст ІІ категорії» – 1 викладачу;
   присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» – 1 викладачу;
  підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного педагогічне звання «старший викладач» – 1 викладачу;
–   підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного педагогічне звання «викладач методист» – 7 викладачам.
Вітаємо викладачів коледжу з проходженням атестації і бажаємо їм міцного здоров’я, мирного неба над головою, творчого натхнення та успіхів у нелегкій, але необхідній справі формування особистості майбутніх фахівців.
Follow by Email
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Share
Instagram
Telegram