Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
На навчання до Технологічно-промислового коледжу
Вінницького національного аграрного університету
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
фахового молодшого бакалавра в 2020 році

(переглянути/завантажити)

Положення про приймальну комісію

Технологічно промислового коледжу  Вінницького національного аграрного університету 

(переглянути/завантажити)

Протоколи засідань Приймальної комісії ТПК ВНАУ 

Протоколи засідань Приймальної комісії ТПК ВНАУ