Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
На навчання до Технологічно-промислового коледжу
Вінницького національного аграрного університету
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2019 (зі змінами)

(переглянути/завантажити)

Положення про приймальну комісію

Технологічно промислового коледжу  Вінницького національного аграрного університету 

(переглянути/завантажити)

Протоколи засідань Приймальної комісії ТПК ВНАУ №1-7 (завантажити/переглянути)

Протоколи засідань Приймальної комісії ТПК ВНАУ №8-12 (завантажити/переглянути)