Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ зі змінами
На навчання до Технологічно-промислового коледжу
Вінницького національного аграрного університету
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
фахового молодшого бакалавра в 2020 році

(переглянути/завантажити)

Положення про приймальну комісію

Технологічно промислового коледжу  Вінницького національного аграрного університету 

(переглянути/завантажити)

Протоколи засідань Приймальної комісії ТПК ВНАУ № 1-5

Протоколи засідань Приймальної комісії ТПК ВНАУ № 6-10

Протоколи засідань Приймальної комісії ТПК ВНАУ № 11-15