Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
На навчання до Технологічно-промислового коледжу
Вінницького національного аграрного університету
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста в 2019

(переглянути/завантажити)