Положення

Положення Технологічно-промислового коледжу ВНАУ

Система забезпечення якості освіти в коледжі

Положення про систему оцінювання якості знань студентів

Зведений штатний розпис на 2017 рік

Кошторис на 2017 рік

Фінансовий звіт за 2017 рік

Положення про бухгалтерську службу

Про преміювання

Положення про організацію внутрішнього контролю

Положення про методичний кабінет

Положення про навчально-методичний комплекс викладача

Про рейтингову оцінку роботи викладачів ТПК ВНАУ

Положення про атестацію педагогічних працівників

Порядок проходження атестацій для визнання здобутих кваліфікацій

Положення про Директорські контрольні роботи

Положення про колективні монографії

Положення про наставництво молодого викладача

Положення про школу молодого викладача

Положення про навчальні кабінети та лабораторії

Рейтинг завідуючих кабінетами

Положення про навчання працівників і студентів питань з охорони праці

Положення про куточок з охорони праці

Положення про порядок переведення, поновлення та відрахування студента

Правила призначення академічних та соціальних стипендій

Положення про матеріальне та грошове забезпечення студентів

Положення про переведення на державну форму навчання

Положення про підрозділ практичного навчання

Положення про проведення практики

Положення про організацію практики за кордоном

Положення про гуртожиток ТПК ВНАУ

Правила внутрішнього розпорядку в гуртожитку