logo

Психологічна Служба

Психологічна Служба

Практичний психолог: Гусак Ірина Михайлівна

 Практичний психолог коледжу :

 • Бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку студентської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;
 • проводить психолого-педагогічну діагностику готовності студентів до навчання в період їх переходу з однієї вікової групи до іншої, покращує  їх адаптацію до нових умов навчально-виховного процесу;
 • сприяє формуванню професійної спрямованості студентів, готує до свідомого життя;
 • здійснює превентивне виховання, первинну профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок серед підлітків;
 • проводить психологічну діагностику, психолого-педагогічну корекцію, просвітницьку, консультативну роботу зі студентами з особливими освітніми потребами,  студентами які потрапили в складні життєві обставини, обдарованою молоддю та особами, схильними до девіантної поведінки;
 • формує психологічну культуру студентів, педагогів, вихователів гуртожитку, батьків або осіб, які їх замінюють та консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

 Графік  індивідуальних  консультацій  практичного  психолога
Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету

Дні тижня Вид психологічної роботи Інтервали робочого часу
з – год по – год
Понеділок Індивідуальні консультації 14 00 17 00
Четвер Індивідуальні консультації 14 00 1700
Середа Індивідуальні консультації 14 00 17 00
П’ятниця Індивідуальні консультації 14 00 17 00

Телефони гарячих ліній

527 та 0 800 505 501 – номери телефонів Національної безкоштовної гарячої лінії з питань протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів, 527.org.ua – сайт електронних консультацій, 116-123 Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації.

План роботи гуртка «Дорослішай на здоров’я»

Метою факультативного (тренінгового) курсу «Дорослішай на здоров’я» є популяризація серед підлітків і молоді здорового способу життя, сприяння усвідомленню ними необхідності збереження та зміцнення здоров’я як важливої складової успішного дорослого життя; формування відповідального ставлення та мотивації до збереження сімейних цінностей.
Завдання факультативного курсу:

 • Формувати у підлітків усвідомлення цінності життя і здоров’я, відповідальність за власне існування;
 • Формувати адекватне сприйняття психофізіологічних змін у підлітковому віці, формувати позитивну самооцінку на основі знань про особливості психофізіологічного розвитку;
 • Сприяти усвідомленню підлітками унікальності природи емоцій і почуттів; важливості почуттів у підлітковому віці, відповідального ставлення до міжособистих взаємин;
 • Формувати рівень усвідомлення важливості власної відповідальної поведінки щодо свого здоров’я і життя;
 • Формувати відповідальне ставлення та мотивацію до збереження сімейних цінностей, здатність встановлювати власні цілі, навички прогнозувати та планувати майбутнє.

Навчально-методичні матеріали, якими користується практичний психолог навчального закладу містять такі основні компоненти:

 • Інформаційний поєднує в собі пізнавальну, ціннісну, розвивальну складові. Надає досвід пізнавальної діяльності, під час якої засвоюються знання, уміння, навички;
 • Комунікативний надає досвід міжособистісного спілкування;
 • Рефлексивний розвиває у підлітків самопізнання, здатність до рефлексії та оволодіння способами самовдосконалення, морального самовизначення, формує життєву позицію як систему особистісних цінностей.
Тема заняття Місяць
1. Т1. Цінність життя. Цінність у житті. Здоров’я – цінність життя. Емоційний стан людини. Вересень
2. Т2. Міжособистисні привабливість : дружба, любов, симпатія. Жовтень
3. Т3. Дівчата і хлопці : взаємини.  Про те , як ти дорослішаєш. Листопад
4. Т4. Гендерні стереотипи та поведінка людини. Поведінка людини та її вплив на здоров’я. Лютий
5. Т5. Відповідальний вибір. Відповідальна поведінка. Березень
6. Т6. Моя сім’я — моя фортеця. Квітень
7. Т7. Взаємини “діти” – батьки. Відповідальне батьківство. Травень
8. Т8. Моє майбутнє доросле життя. Червень