logo

Юридичне Відділення

Історія юридичного відділення

imagesюр

  Історія юридичного відділення у ТПК ВНАУ розпочинається у 1990р. За поданням місцевої влади і рішенням Міністерства освіти та на­уки України та Міністерства аграрної політики України в М’ясо-молочному технікумі створено навчальну та матеріально-технічну базу й роз­почато підготовку фахівців за спеціальністю «Правознавство». Першими викладачами спецдисциплін стали випускники Київського дер­жавного університету ім. Т.Г.Шевченка: Шаповалова Ольга Григорівна (нині завідувач юри­дичного відділення), Коваль Валерій Степано­вич (викладач-методист), Кащук Алла Миколаї­вна (викладач). Згодом до викладацької діяль­ності були залучені фахівці з великим досвідом роботи в різних юридичних установах.

  У 2006 році на базі коледжу створено Навчальну юридичну консультацію, де систе­матично надається правова допомога студента­ми юридичного відділення під керівництвом викладачів. В 2008р. приймали участь у респу­бліканському конкурсі на «Кращу юридичну консультацію» серед ВНЗІ-ІІ рівня акредитації, де посіли II місце.

  За останні роки в коледжі сформувався професійний, дієвий, творчий, педагогічний ко­лектив. Значна частина викладачів коледжу є авторами та рецензентами навчальних програм, підручників, посібників, а також вони залучені до складу робочих груп з розробки галузевих стандартів освіти.

Переваги навчання на юридичному відділенні:

imagesюр2

 • – У кабінеті кодифікації та довідкової літератури, користуючись  комп’ютерними програмами «Нормативні акти України», «Юрист +», «Ліга – Закон», студенти набувають умінь роботи з законодавчою базою. У кабінеті кодифікації та бібліотеці створено базу електронних підручників.
 • – За бажанням студенти також можуть отримати робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору».
 • – На 4 курсі студенти юридичного відділення проходять виробничу практику в судах, прокуратурі, органах МВС та підприємствах різних форм власності.
 • – До послуг студентів: гуртожиток, їдальні, буфет, комп’ютерні класи, вільний доступ до мережі інтернет, бібліотека, спортивні та тринажерний зал.

Педагогічний колектив відділення з гордістю спостерігає за подальшою долею випускників коледжу.

Наші випускники займають високі державні посади:

 • – Чернюк Ігор Володимирович – заступник Голови Вінницького міського суду Вінницької області;
 • – Собчук Тетяна Павлівна – помічник судді Вінницького міського суду Вінницької області;
 • – Зайцев Андрій Юрійович – суддя Апеляційного суду Вінницької області;
 • – Сторчак Володимир Юрійович – суддя Вінницького Апеляційного Адміністративного суду;
 • – Слишинський Володимир Іванович – заступник Вінницького міського голови, заслужений юрист України;
 • – Лукашик Марта Октябринівна – прес-секретар Вінницького апеляційного адміністративного суду;
 • – Круголь Юрій Васильович – начальник Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області;
 •  – Томляк Таїса Сергіївна – начальник юридичного відділу Вінницького національного аграрного університету та багато інших.

  Випускники юридичного відділення мають можливість вступати на денну та заочну форму навчання до Вінницького національного аграрного університету.

  Професійні назви робіт (посади), які можуть займати випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” після закінчення коледжу:

  зі спеціальності 5.03040101 – “Правознавство” (кваліфікація – юрист)

 • – фахівець з питань зайнятості;
 • – юрисконсульт, радник;
 • – архіваріус;
 • – інспектор з кадрів;
 • – секретар судового засідання;
 • – секретар суду;
 • – секретар судової колегії;
 • – державний виконавець;
 • – судовий розпорядник;
 • – інспектор митниці;
 • – державний податковий інспектор;
 • – інспектор з виплати пенсій;
 • – інспектор з призначення пенсій;
 • – інспектор з соціальної допомоги.

Оскільки коледж входить у структуру “Вінницького національного аграрного університету випускники всіх спеціальностей мають змогу здобувати ступеневу освіту за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: “молодший спеціаліст” – “бакалавр” – “магістр”. Випускники коледжу зараховуються на III курс до ВНАУ за усіма спеціальностями.