logo

Технологічне Відділення

Професійні назви робіт (посади), які можуть займати випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” після закінчення коледжу:

зі спеціальності 5.05170111 – «Зберігання, консервування та переробка молока» (кваліфікація технік-технолог)

– технік-лаборант (хімік);

– технік-лаборант (мікробіолог);

– майстер виробничої дільниці чи відділення;

– начальник виробництва на малому підприємстві;

– лаборант-радіометрист.

Підготовку молодшого спеціаліста зі спеціальності здійснюють:

Шеремета Алла Василівна – голова циклової комісії технологічних спецдисциплін. В 1967 році закінчила Одеський технологічний інститут холодильної промисловості. Після роботи на виробництві з 1973 року працює в коледжі викладачем спецдисциплін.

Шуляк Ольга Олексіївна – заступник директора з виробничої роботи. В 2000 році закінчила Вінницький державний с/г інститут, а в 2009-аспірантуру при Вінницькому національному аграрному університеті. З 2003 року працює викладачем спецдисциплін.

Соломон Алла Миколаївна -викладач спецдисциплін з 2004 року. В 2001 році закінчила Вінницький державний с/г інститут, в 2005 році закінчила магістратуру при ВНАУ, а в 2014 захистила кандидатську дисертацію.

Крижак Лілія Миколаївна –  в 2000 році закінчила Український державний університет харчових технологій (м. Київ), а в 2005 році магістратуру при ВНАУ. В 2015 році  закінчила аспірантуру при Вінницькому національному аграрному університеті. Працює викладачем спецдисциплін з 2004 року.

зі спеціальності 5.05170109 – «Зберігання, консервування та переробка м’яса» (кваліфікація технік-технолог)

– майстер виробничої дільниці;

– керівник малого промислового підприємства (фірми);

– лаборант (фізичні та хімічні дослідження);

– лаборант-радіометрист;

– технолог;

– технік-лаборант (біологічні дослідження);

– майстер виробничого навчання.

Підготовку молодшого спеціаліста зі спеціальності здійснюють:

Потерелевич Наталія Федорівна – в 2008 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій. З 2009 року працює викладачем спецдисциплін.

Блах Оксана Анатоліївна –  в 2010 році закінчила Вінницький національний аграрний університет. З 2013 року працює викладачем спецдисциплін .

Сидорчук Тетяна Павлівна – в 2010 році закінчила Вінницький національний аграрний університет. З 2014 року працює викладачем анатомії с\г тварин.

Казмірук Наталія Михайлівна –  в 2004 році закінчила Одеську національну академію харчових технологій. Понад 19 років працювала на виробництві, а з 2013 року працює в коледжі спецдисциплін.

Главатчук Віта Анатоліївна – закінчила магістратуру у  Вінницькому державному аграрному університеті в 2010 році за спеціальністю “Технолог-дослідник”.  З 2017 року працює в ТПК ВНАУ (викладач технологічних дисциплін).

зі спеціальності 5.05170104 – «Виробництво хліба,  кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» (кваліфікація технік-технолог)

– технолог;

– технік-лаборант (хімік);

– технік-лаборант (мікробіолог);

– лаборант (фізичні та хімічні дослідження);

– майстер цеху чи виробничої дільниці;

– начальник виробництва на малому підприємству;

– контролер готової харчової продукції.

Підготовку молодшого спеціаліста зі спеціальності здійснюють:

Вишневська Ірина Броніславівна – в 1990 році закінчила Київський технологічний інститут харчової промисловості. Протягом 25 років працювала на виробництві ДП “Вінницяхліб” ПАТ “Концерн Хлібпром” та ПрАТ ” Вінницька кондитерська фабрика” ТМ “Roshen”. З 2013 року працює в коледжі викладачем спецдисциплін.

Тузова Світлана Дмитрівна – в 2003 році закінчила Національний університет харчових технологій. Протягом 11 років працювала на хлібопекарному виробництві ДП “Вінницяхліб” ПАТ “Концерн Хлібпром”.  5 років присвятила роботі по розробці технічних умов на різні вироби харчової промисловості у ДП “Вінницястандартметрологія”. З 2012 року працює у коледжі викладачем спецдисциплін.

Оскільки коледж входить у структуру Вінницького національного аграрного університету випускники всіх спеціальностей мають змогу здобувати ступеневу освіту за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: “молодший спеціаліст” – “бакалавр” – “магістр”. Випускники коледжу зараховуються на III курс до ВНАУ за усіма спеціальностями.