logo

Бухгалтерсько-механічне відділення

Технологічно-промисловий коледж Вінницького національного аграрного університету – державний навчальний заклад І рівня акредитації, здійснює підготовку молодших спеціалістів з відривом та без відриву від виробництва за такою спеціальністю:

5.03050901   «Бухгалтерський облік» – денна та заочна форма навчання.

Герб бухгалтерів

untitled-1

Девіз: наука, сумління, незалежність.

Чому ми рекомендуємо обрати професію бухгалтер?

Бухгалтер – це серце компанії. Без бухгалтерії не обходиться жодне підприємство, будь-то дитячий садок або машинобудівний завод-гігант. Спеціальність входить до числа найбільш затребуваних. За досвідченого бухгалтера керівник будь-якої фірми готовий віддати «півцарства». Ці фахівці затребувані завжди і скрізь. Запорука успіху правильно функціонуючої компанії на 70% залежить від налагодженого бухгалтерського обліку. Цим і пояснюється споконвічний дефіцит цих професіоналів.

Чим цікава професія бухгалтера?

– Розвивається логічне мислення.Японські кросворди і ребуси «відпочивають» у порівнянні з формуванням проводок! І якщо перше – хобі, то в роботі вміння правильно все «пов’язати» дуже високо цінується. Звичайно, з часом перестаєш замислюватися про те, як і чому обираєш той чи інший рахунок, діючи «на автоматі».

– Виробляються навички.Повторення – мати навчання. І те, що спочатку робилося важко, після кількох спроб займає зовсім небагато часу. За рахунок цього в робочому дні можна викроїти час для відпочинку та самоосвіти.

– Поліпшується самодисципліна. У бухгалтерії важлива будь-яка дрібниця, будь-яка деталь. Мимоволі звикаєш робити все ретельно і на совість. Все має сходиться «копійка в копійку»! Прийнявши цю установку як даність, починаєш ретельніше планувати і контролювати та особистий бюджет, що утримує від непродуманих витрат.

– Постійний потік нової інформації. Якщо ви «дружите» з цифрами, за сухими документами та звітами можна побачити цікаву картину ведення бізнесу. Адже всі господарські операції фірми «проходять» через руки бухгалтера. Чоловік, схильний до аналізу, може відстежити по бухгалтерії ефективність управлінських рішень керівництва. Бухгалтер бачить, наскільки прибуткова фірма.

– Стабільність. По-перше, приблизний обсяг роботи заздалегідь відомий і піддається плануванню. Рідко доводиться робити що-то «на вчора». По-друге, попит на фахівців завжди залишається високим. Навіть в 40-50 років бухгалтеру не загрожує відмова на новій вакансії. Навпаки, досвід завжди працює на Вас.

– Спілкування. Бухгалтеру доводиться мати справу з безліччю людей. Виробляється впевненість в собі, вміння говорити «ні», наполягати на своєму і знаходити підхід до різних співрозмовникам.

– Влада. Ви маєте право вимагати звіт навіть у керівництва фірми. А прості співробітники будуть зацікавлені в гарних відносинах з Вами – від вас багато залежить. Наприклад, чи вчасно сплачені рахунки, видана зарплата і т.д.

– Можливість працювати на себе. Ставши гарним фахівцем, Ви можете взяти на обслуговування одну або декілька фірм. При цьому Ви будете самі розпоряджатися своїм часом, так і дохід зросте. А якщо задумаєтесь про відкриття власного бізнесу, бухгалтерські тонкощі не будуть для Вас «темним лісом».

Підготовку фахівців здійснюють:

Поліщук Наталія Миколаївна –  з 2015 року Голова циклової комісії економічних дисциплін Технологічно – промислового коледжу ВНАУ. Педагогічний стаж – 5 років. У 1996 р. закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю “Облік і аудит ”. Починаючи з 1996 року працювала економістом по цінам, бухгалтером, головним бухгалтером, по теперішній час працює за сумісництвом на посаді головного бухгалтера. З 2010 р. працювала на посаді викладача економічних дисциплін Технологічно-промислового коледжу ВНАУ. Викладає дисципліни «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік».

Баранова Віра Іванівна спеціаліст вищої категорії, з 2004 року викладач-методист.
Викладає наступні дисципліни: “Економіка підприємства”, “Планування та організація діяльності підприємства”, “Організація, планування та управління”, “Облік і звітність”.
У 2011 році занесена до Книги Пошани Науково-методичного-центру “Агроосвіта” як активний учасник “Виставка педагогічного досвіду і творчості молоді”.

Семчук Ірина Антонівна – заступник директора з навчальної роботи Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. З 01 вересня 2006 року по 30 червня 2011 року навчалася у Київському національному університеті технологій та дизайну за спеціальностями «Технологія фармацевтичних препаратів» і «Менеджмент організацій». З 01 вересня 2011 року працювала викладачем у Вінницькому національному аграрному університеті на кафедрі Менеджменту альтернативних джерел енергії. Вступила до аспірантури Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Працює над науковою роботою на тему: «Формування маркетингової політики сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива». Викладає у Вінницькому національному аграрному університеті та у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету такі дисципліни: «Основи підприємництва», «Біопаливо»,  «Організація та економіка використання біоресурсів», «Інноваційне забезпечення виробництва біопалива», «Альтернативні джерела використання енергії».

Вільчинська Наталія Леонідівна у 2000р. закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю ” Аграрний менеджмент”. У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю “Економіка підприємств” та здобула кваліфікацію магістра. З 2012 року навчається в аспірантурі Інституту аграрної економіки НААН. Викладає дисципліни: “Економіка підприємства”, “Податкова система”, “Статистика”.

Мудрик Юлія Миколаївнау 2014 році закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». З 2015 року є аспірантом Вінницького національного аграрного університету та працює над темою дисертації: «Обліково – аналітичне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств». Викладає дисципліни: «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств», «Основи підприємництва».

Мазуренко Світлана Василівна в 1997 р. закінчила з відзнакою ВДСГІ. З 1999 по 2003 рр. працювала у ВДАУ на посаді провідного бухгалтера. З 2003 по 2014 рр. працювала головним бухгалтером в ТПК ВНАУ, за сумісництвом з 2005 року   – викладачем економічних дисциплін. З 2014 року  займається суто викладацькою діяльністю. Викладає    «Облік і звітність в бюджетних установах», «Бухгалтерська звітність підприємств», «Основи аудиту», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік».

Кращенко Людмила Петрівна – закінчила у 2015 р. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Облік і аудит». Починаючи  з  2004р  та по теперішній час працює заступником головного бухгалтера в мережі  роздрібних магазинів. Викладає дисципліну «Податкова система».

Дешева Людмила Григорівнау 1997 році закінчила Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Облік і аудит». По закінченню ВДСГІ працювала економістом, головним казначеєм  та по теперішній час працює начальником відділу видатків державного бюджету Управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області. Нагороджена Подякою Виконавчого комітету Вінницької міської ради до 20-річчя з нагоди створення Казначейства. Викладає дисципліну «Казначейську справу».

Професійні назви робіт (посади), які можуть займати випускники освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” після закінчення коледжу:зі спеціальності 5.05050208 – “Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв” (кваліфікація технік-механік)

– майстер виробничої дільниці;

– майстер з ремонту технологічного обладнання;

– механік цеху;

– механік дільниці;

– механік з ремонту технологічного обладнання;

– механік – налагоджувальник;

– технік з експлуатації та ремонту обладнання;

– технік з налагоджування і випробувань;

– майстер виробничого навчання.

Підготовку фахівців здійснюють:

Будяк Руслан Володимирович – кандидат технічних наук. Викладає дисципліни: “Технічна механіка”, “Основи охорони праці”.

Бахчеван Микола Анатолійович – майстер виробничого навчання (Х тарифниий розряд).

Бойчук В’ячеслав Миколайович викладач, “Безпека життя”, “Основи охорони праці”, веде виробничу та ознайомчу практику.

Жученко Галина Андріївна – викладач І категорії. Викладає дисципліни: “Процеси і апарати харчових виробництв”.

Нурметов Вадим Миколайович – викладач-спеціаліст. Викладає дисципліни: “Технологічне обладнання галузі”, “Ремонт, монтаж і наладка обладнання”.

Павленко Наталія Анатоліївна – викладач вищої категорії. Викладає дисципліни: “Інженерна графіка”, “Технічне креслення”, “Безпека життєдіяльності”, “Екологія”.