logo

Викладачі

Циклова комісія юридичних дисциплін >>

Циклова комісія економічних дисциплін >>

Циклова комісія загальноосвітніх та комп’ютерних дисциплін >>

Циклова комісія механічних спецдисциплін >>

Циклова комісія іноземних мов >>

Циклова комісія технологічних спецдисциплін >>

Циклова комісія фізкультури та Захисту Вітчизни >>

Навчально-виховний процес здійснюють 9 циклових комісій (в тім числі 4 випускаючих циклових комісії), які раціонально об’єднують викладачів споріднених дисциплін за їх методичними інтересами, всього 80 викладачів, серед яких 76 – штатних викладачів, сумісників 4 та 4 вихователі гуртожитку, з яких:

  • – викладачів вищої категорії – 36
  • – мають почесне звання „Відмінник освіти України” – 11
  • – мають педагогічне звання „старший викладач” – 3
  • – мають педагогічне звання „викладач-методист” – 11

36 викладачів мають педагогічну освіту, 5 – навчаються в аспірантурі, 5 – закінчили магістратуру.

Педагогічний колектив коледжу – це висококваліфіковані фахівці з великим досвідом фахової та педагогічної діяльності, які забезпечують навчально-виховний процес. Колектив завжди відповідає вимогам часу і свою діяльність будує у такий спосіб, аби кожен студент і випускник відчували, що їхні вміння і навички, їхнє економічне мислення впишуться у вимоги завтрашнього дня. Для досягнення цієї високої мети в коледжі керуються двома незаперечними принципами – викладач – не той, хто навчає і викладає предмет, а той, у кого навчаються; завдання освіти – сформувати у студента мислення, здатне трансформуватися у певні дії, і прищепити відповідальність за прийняте рішення. Навчальний процес побудований так, щоб зорієнтувати студентів та викладачів на високу відповідальність за результати навчання. Цьому сприяє належний рівень забезпечення навчального процесу комплексом навчальних засобів, підручниками, навчально-методичними посібниками для самостійного вивчення дисциплін, практикумами тощо.

Циклова комісія гуманітарно-суспільних дисциплін 

Циклова комісія

Циклова комісія гуманітарно-суспільних дисциплін є структурним навчально-методичним підрозділом, що проводить навчально-виховну та методичну роботу. Викладачі здійснюють підготовку майбутніх спеціалістів з таких дисциплін: українська мова та література, світова література, українська мова за професійним спрямуванням, культурологія, історія України, всесвітня історія, логіка, соціологія, економічна теорія, філософія, людина і світ, основи психології, сімейно-побутова культура.

Циклова комісія об’єднує 12 викладачів з яких: 2 викладачі-методисти, 2 відмінники освіти України, 6-ти викладачам присвоєно вищу категорію, 4 викладачі-спеціалісти.

З 1982 року по серпень 2015 року циклову комісію очолювала викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України Кульчиєвська Майя Демидівна, а з вересня 2015 року – викладач вищої категорії Каспіч Галина Георгіївна.

Постійне самовдосконалення викладача, прагнення привити любов до навчальних дисциплін, виховання душі – моралі, думок,  почуттів – це характерна риса викладачів циклової комісії гуманітарно-суспільних дисциплін. Проведення відкритих занять та відкритих виховних заходів свідчить про високий рівень професійності та прагнення викладачів до розширення навчально-виховної роботи.

Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки майбутніх спеціалістів, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах.

Головна проблема, над якою працює циклова комісія в поточному році, – формування компетентності та компетенцій студентів через впровадження інноваційних технологій навчання.

Викладачі циклової комісії здійснюють пошук нових форм навчання та організації навчального процесу. Впровадження нових інноваційних технологій не обійшло стороною і прагнення викладачів циклової комісії включитись в цей процес. Тому розроблено тестові програми  з навчальних дисциплін, електронні підручники та інше.

Проведення нетрадиційних форм та методів навчання є нормою роботи викладачів циклової комісії. Проведення тижнів циклової комісії, конференцій, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів проходить з високим рівнем відповідальності та спрямованості на надання більш глибоких знань студентам.

В центрі уваги циклової комісії – індивідуальна робота викладачів зі студентами, зокрема, вивчення та узагальнення досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій тощо. Викладачами проводиться різноманітна дослідницька та гурткова робота. На базі кожного кабінету працюють гуртки: «Соціум», «Пошук», «Символ», «Струни душі», «Рідне слово», «Юний психолог».

Викладачі-філологи сприяють творчим пошукам студентів, які створюють власні поезії. Неодноразово студенти коледжу займали призові місця в обласних олімпіадах з української мови, в мовних конкурсах ім. П. Яцика, брали участь у мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, в міжнародному конкурсі «50 слів».

Традиційно викладачами-філологами проводяться літературні заходи до пам’ятних та ювілейних дат. Зокрема: І.Франка, Лесі Українки, Т.Шевченка, В.Симоненка, В.Стуса, О.Довженка, М.Коцюбинського.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню передового педагогічного досвіду  роботи викладачів своєї комісії. Це сприяє поліпшенню професійного рівня викладачів, якості навчання та виховання студентів.

Методична робота викладачів циклової комісії знайшла своє відображення у створенні та представленні методичного матеріалу на виставках у коледжі, на обласному рівні та Навчально-методичному центрі в Немішаєво.

Викладачі циклової комісії постійно беруть участь в обласних методичних засіданнях, в різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Пріоритетним завданням циклової комісії є виховання патріотизму і національної гідності. Через дисципліни гуманітарного і суспільного блоку здійснюється формування у студентської молоді цілісного розуміння таких принципів патріотичного виховання як почуття любові до України, відданість рідній Вітчизні, гордість за її соціокультурні та історичні здобутки. На основі такої виховної роботи формуються основні складові національної самосвідомості: любов до рідної землі і свого народу, патріотизм і готовність захищати Українську державу, досконале володіння українською мовою, духовна культура, повага до батьків, культури та історії, традицій та звичаїв рідного народу, культура міжособистісного спілкування, глибоке усвідомлення громадянської відповідальності, почуття гордості за свою Батьківщину.