logo

Доступ до публічної інформації

1. Положення про організацію освітнього процесу в Технологічно-промисловому коледжі вінницького національного аграрного університету

2. Положення про порядок призначення і виплати стипендій у Технологічно-промисловому коледжі вінницького національного аграрного університету на 2015 рік

3. Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці Технологічно-промислового коледжу вінницького національного аграрного університету

4. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Технологічно-промислового коледжу вінницького національного аграрного університету

5. Положення про систему оцінювання якості знань студентів у Технологічно-промисловому коледжі вінницького національного аграрного університету

6. Система забезпечення якості вищої освіти в Технологічно-промисловому коледжі вінницького національного аграрного університету

7. Положення про Технологічно–промисловий коледж ВНАУ

8. Фінансовий звіт за 2014 рік

8. Фінансовий звіт за 2015 рік

9. Положення про вчену раду ВНАУ

10. Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього

11. Інформація про проведення тендерних процедур

12. Положення ТПК

13. Штатний розпис на поточний рік

14. Колективний договір  Технологічно-промислового коледжу ВНАУ 2016-2017р.

15. Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності “Бухгалтерський облік” 

16. Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності “Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва” ч.1

17. Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності “Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва” ч.2

18. Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором у Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ

19. Положення про правила внутрішнього трудового розпорядку у Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ

20. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Технологічно-промисловому коледжі ВНАУ

21. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів Технологічно-промислового коледжу ВНАУ

22. Порядок проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року в Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету

23. Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 181 Харчові технології спеціалізація  “Зберігання, консервування, переробка молока” 2016 рік

24. Висновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 181 Харчові технології “Зберігання, консервування, переробка м’яса” 2016 рік

25. Рейтинговий список на стипендію

26. Bисновок експертної комісії з акредитаційної експертизи спеціальності 5.03040101 «Правознавство»  (за переліком 2015 року 081 Право ) освітньо-кваліфіційого рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 0304 Право (за переліком 2015 року 08 Право) у Технологічно-промисловому коледжі Вінницького національного аграрного університету.

27. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ТПК ВНАУ.

28. Кодекс студента ТПК ВНАУ

29. Положення Про батьківський комітет ТПК  ВНАУ

30. Положення Про вибори до органів студентського самоврядування

31. Положення про старосту академічної групи

32. Положення про підрозділ практичного навчання та працевлаштування

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання державними органами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит).

3) підпис і дату.

Оформлення інформаційного запиту

Письмово за адресою: 21021, м.Вінниця, пр.Юності, 8, Технологічно – промисловий коледж ВНАУ (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

Електронна пошта: tpkvnau.oc@gmail.com

Поділитись в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

счетчик посещений Яндекс.Метрика