logo
  • Листопад 24, 2015

План роботи підрозділу

ПЛАН

роботи з організації практичного навчання Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету на 2017-2018 навчальний рік

Зміст

Термін виконання

Відповідальний за виконання
Розробити графік навчального процесу на 2017-2018 навчальний рік 30.08.17 Шуляк О.О., Семчук І.А.

Тузова С.Д.

Перевірити стан підготовки кабінетів, лабораторій до навчального року. 29.08.17 Шуляк О.О., Рудзь О.С.,

Лисенко А.В.

Поновити положення про підрозділ ВНЗ щодо сприяння працевлаштування студентів випускників. 30.08.17 Шуляк О.О., Рудзь О.С.
ВЕРЕСЕНЬ
Розробити графік здачі та захисту звітів по виробничій практиці по всіх спеціальностях. Згідно графіка Шуляк О.О, Тузова С.Д.
Організація проведення ознайомчої практики студентів першого року навчання зі спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока та м’яса»,

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»

Проведення інструктажу з техніки безпеки

-ІІ- Шуляк О.О.,

Тузова С.Д.

Стрільчук О.Л.

Укладання договорів з підприємствами та установами на проходження всіх видів практик студентів та майбутнього працевлаштування. -ІІ- Шуляк О.О.,Тузова С.Д.
Настановчі заняття студентів гр.513  по спеціальності «Бухгалтерський облік» про проходження учбової практики з організації виробництва -ІІ- Шуляк О. О., Баранова В. І.

Поліщук Н. М.

ЖОВТЕНЬ
Реєстрація  та передача на перевірку викладачам звітів студентів 2 курсів по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», «Виробництво хліба, кондитерських виробів та харчо концентратів». «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» по навчальній та технологічній практиці. -ІІ- Шеремета А.В., Крижак Л.М.

Шуляк О.О, Соломон А.М.,

Казмірук Н.М.,Потерлевич Н.Ф.,

Вишневська І.Б.,Бахчеван М.А.

Захист звітів студентів 2 і 3 курсів по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», «Виробництво хліба, кондитерських виробів та харчо концентратів», «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» по навчальній та технологічній практиці. -ІІ- Шеремета А.В.,Крижак Л.М.

Шуляк О.О, Соломон А.М.

Казмірук Н.М.,Потерлевич Н.Ф.,

Вишневська І.Б.

Перевірка наявності і якості планово-методичної документації з практичного навчання у викладачів та майстрів учбових майстерень. -ІІ- Шуляк О.О., Тузова С.Д.
Підготовка і подання на затвердження списків голів ДКК Протягом місяця Шуляк О.О.
ЛИСТОПАД
Настановче заняття студентам груп

613-А, 613-Б, 614-А, 614-Б, 623 по спеціальності «Правознавство» про проходження навчальної практики. Проведення інструктажу з техніки безпеки.

-ІІ- Шуляк О.О.,Шаповалова О.Г.

Лісова О.С., Тітенко І.М.

Гайдайчук Н.П.

Стрільчук О.Л.

ГРУДЕНЬ
Укладання договорів з підприємствами, установами, товариствами, організаціями УВС, про проходження студентами виробничих практик всіх спеціальностей. Протягом року Шуляк О.О., Тузова С.Д.
Настановчі заняття студентів гр.114, 214, 314 по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока, м’яса», «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів»

Проходження переддипломної практики

-ІІ- Шуляк О.О.

Соломон А.М.

Крижак Л.М.

СІЧЕНЬ
Захист звітів студентами 114, 214, 314 груп по переддипломній практиці. -ІІ- Шуляк О.О, Соломон А.М.

Крижак Л.М.,

Потерлевич Н.Ф., Казмірук Н.М.

Тузова С.Д., Вишневська І.Б.

Стрільчук О.Л.

Настановне заняття про проходження переддипломної практики студентами гр. 13, 23 заочного відділення по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка м’яса, молока» -ІІ- Шеремета А.В.

Крижак Л.М.

Шуляк О.О.

Потерлевич Н.

ЛЮТИЙ
Вступний інструктаж з техніки безпеки, студентам групи 412 по спеціальності

«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» для проходження навчально-слюсарної практики.

Згідно графіка Шуляк О.О.

Бахчеван М.А.
Білера П.А.

Стрільчук О.Л.

Перевірка проходження навчальної практики студентами 412 гр. по спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» Згідно графіка Шуляк О.О., Головенько Я.Ю.
БЕРЕЗЕНЬ
Настановчі заняття про проходження навчальної та переддипломної практики студентів заочного відділення групи 52. -ІІ-  

Шуляк О. О., Жученко Г.А.

Поліщук Н.М., Мазуренко С.В.

КВІТЕНЬ
Настановчі заняття про проходження навчальної та переддипломної практики студентів груп 513

по спеціальності «Бухгалтерський облік».

314 групи по спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів».

Проведення інструктажу з техніки безпеки

-ІІ- Шуляк О.О.

Поліщук Н. М.

Мазуренко С.Д.

Вишневська І.Б.

Стрільчук О.Л.

Настановче заняття про проходження навчальної та переддипломної практики студентами гр. 414. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Згідно графіка Шуляк О.О.

Тузова С.Д.

Головенько Я.Ю.

Настановче заняття про проходження навчальної практики студентами гр.614-А,Б, 623. по спеціальності «Правознавство» Проведення інструктажу з техніки безпеки. Згідно графіка Шаповалова О.Г., Тітенко І.М.

Гайдайчук Н.П.

Коваль В.С.

Морозова О.М.

Організація, та проведення медогляду студентів 112,113,213,312,413 гр. перед проходженням виробничої практики. -ІІ- Зав. відділення

куратори груп

Шуляк О.О.

В зв’язку з введенням державних стандартів освіти зі всіх спеціальностей та у відповідності з новим навчальним планом і навчальними програмами з окремих дисциплін поновити паспортизацію кабінетів та провести атестацію робочих місць в кабінетах лабораторіях спеціальностей 5.05170111 та 5.05170109 -ІІ- Шуляк О.О.

Стрільчук О.Л.

голови ц/к

Проведення зустрічей випускників коледжу з представниками обл.центру зайнятості по питаннях майбутнього працевлаштування. -ІІ- Шуляк О.О.

зав. відділ.

голови ц/к

Проведення інструктажу з техніки безпеки для проходження технологічної практики студентами

гр. 313 по спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів».

-ІІ- Шуляк О.О.

Тузова С.Д.

Вишневська І.Б.

Стрільчук О.Л.

Реєстрація та передача на перевірку викладачам звітів студентів гр.513 спеціальності «Бухгалтерський облік» -ІІ- Мазуренко С. В.

Поліщук Н. М..

Баранова В. І.

Шуляк О.О.

Захист студентами гр.513 спеціальності «Бухгалтерський облік» звітів по переддипломній практиці. -ІІ- Мазуренко С. В., Поліщук Н. М.
Організація та проведення профорієнтаційної роботи, випуск рекламного проспекту. Протягом року зав. відділ., викладачі, Шуляк О.О.
Проведення інструктажу з техніки безпеки для проходження навчальної та технологічної практики ст. гр. 112,212,312,313,213,113 спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока, м’яса», «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів». -ІІ- Шуляк О.О.

Тузова С.Д.

Соя В.В.

Стрільчук О.Л.

Настановчі заняття про проходження навчальної практики студентами групи 413 спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». Проведення інструктажу з техніки безпеки. -ІІ- Шуляк О.О., Головенько Я.Ю.

Бахчеван М. А.

Стрільчук О.Л.

Настановчі заняття про проходження переддипломної практики студентами груп 614-А,Б 623 по спеціальності «Правознавство» . Проведення інструктажу з техніки безпеки. -ІІ- Шуляк О.О., Шаповалова О.Г.

Стрільчук О.Л.

Настановчі заняття про проходження навчальної практики студентами груп 52

по спеціальності «Бухгалтерський облік» .

-ІІ- Шуляк О.О., Поліщук Н.М.

Мазуренко С.В.

Захист звітів студентами з/в по спеціальності, «Зберігання, консервування та переробка м’яса, молока», «Бухгалтерський облік» про проходження переддипломної практики. -ІІ- Шуляк О.О., Тузова С.Д.
Реєстрація та передача на перевірку викладачам звітів студентів 414 групи по спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». -ІІ- Тузова С.Д., Бахчеван М. А.

Головенько Я.Ю.

Захист студентами 414 групи звітів про проходження переддипломної практики. -ІІ- Шуляк О.О.,Тузова С.Д.

Бахчеван М. А.,Головенько Я.Ю.

ЧЕРВЕНЬ
Проведення інструктажу з техніки безпеки навчальної практики студентам групи 412 по спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв ». -ІІ- Шуляк О.О., Бахчеван М.А.

Головенько Я.Ю., Стрільчук О.Л.

Реєстрація та передача на перевірку викладачам звітів груп 614-А, Б, 623 по спеціальності «Правознавство». -ІІ- Чернюк С.С., Коваль В.С.

Мрук В. В.

Захист студентами 614-А, Б, 623 груп звітів про проходження переддипломної практики по спеціальності «Правознавство». -ІІ- Шуляк О.О., Чернюк С.С.

Тітенко І.М., Коваль В.С.

Гайдайчук П.П., Морозова О.М.

Підведення підсумків про проходження студентами навчальної, технологічної та переддипломної практики по всіх спеціальностях. -ІІ- Шуляк О.О., Тузова С.Д.

Зав відділенням, Голови ц/к

викладачі ц/к

Заступник директора з виробничої роботи:                                                                                                                                             Шуляк О.О.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Мета профорієнтаційної роботи:

  1. Створення умов для формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми здібностями, психофізіологічними даними і потребами суспільства.
  2. Формування знань про організацію виробництва, сучасне обладнання, про основні професії, про їх вимоги до особистості, про шляхи професійної підготовки фахівця.
  3. Розвиток інтересу до отриманої спеціальності у ТПК ВНАУ, формування в абітурієнтів і студентів позитивної мотивації до трудової діяльності.

Основні напрямки роботи

  1. Організаційно-методична робота.
  2. Інформаційно-аналітична діяльність.
  3. Робота з учнями, школами, ПТНЗ
  4. Організація роботи з батьками учнів.
  5. Моніторинг якості профорієнтаційної роботи.

ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Зміст роботи Термін виконання

Відповідальний

1. Проаналізувати профорієнтаційну роботу коледжу у 2017-2018 н.р., результати вступної кампанії та визначити завдання на наступний навчальний рік До 09.09.2017р. Шуляк О.О., Тузова С.Д.
2. Підготувати і відправити листи-звернення директорам шкіл та ПТНЗ з вдячністю за підготовку абітурієнтів. Жовтень Велічко В.А.
3. Розподілити сектори профорієнтаційної роботи між членами профради та активом профорієнтаційної ради  До 01.09.2017 р. Шуляк О.О., Тузова С.Д.
4. Скласти графік та план засідань профорієнтаційної ради До  09.09.2017 р. Шуляк О.О., Тузова С.Д.
5. Створення сайту з профорієнтаційної роботи Жовтень 2017 р. Шуляк О.О., Тузова С.Д.
6. Продовжити роботу зі списками учнів 9-х, 10-х, 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста і області Протягом року голови ЦК, куратори груп
7. Формування студентських профорієнтаційних груп за географічною ознакою. Протягом року Зав.відділення
8. Організувати проведення профорієнтаційної роботи студентами 3-4 курсів під час проходження виробничої та переддипломної практики Травень- червень 2018 р. Керівники практики
9. Розпочати набір на курси з підготовки до вступу у коледж і по робітничим професіям:

̶            дати оголошення у місцевій та регіональній пресі;

̶            розповсюдити оголошення на автобусних зупинках, в м. Вінниця, сіл та міст регіону;

̶            дати оголошення на сайті коледжу, міському сайті;

̶            підготувати пакет документів, методичну документацію для роботи курсів по здобуттю робітничих професій;

̶            скласти кошторис витрат.

Вересень 2017 р.

Шуляк О.О.

Тузова С.Д.

Сіра Н. В.

10. Організувати прийом документів у слухачів курсів, сформувати особові справи слухачів курсів за всіма напрямами підготовки Вересень- жовтень Шуляк О.О., Тузова С.Д.
11. Провести батьківські збори (листування) для слухачів курсів з метою роз’яснювальної роботи Жовтень, березень Шуляк О.О., Тузова С.Д.
12. Провести роботу серед учнів 11-х класів шкіл міста, учнів ПТНЗ міста та регіону з метою надання інформації випускникам щодо сертифікатів необхідних для вступу до коледжу Вересень – квітень голови ЦК
13. Отримати списки учнів випускних груп ПТНЗ м. Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної тощо, провести профорієнтаційну роботу, сформувати групи для вступу до коледжу за скороченим терміном. Вересень- квітень голови ЦК
14. Провести роз’яснювальну роботу серед випускників 11-х класів щодо можливості навчання на денній бюджетній формі у коледжі та на заочній контрактній формі у ВНЗ III-IV р.а. Протягом року Тузова С.Д., Сіра Н.В.

голови ЦК

15. Отримати документи (дипломи тощо) у учнів ПТНЗ, які випускаються у лютому-березні Січень-березень Шуляк О.О., Тузова С.Д.
16. Провести роз’яснювальну роботу серед випускників 11-х класів, ПТНЗ Протягом року Шуляк О.О.,Тузова С.Д.
щодо особливостей навчання у інших навчальних закладах регіону (РІПТ тощо) голови ЦК
17. Звітувати про хід профорієнтаційної роботи та персональну роботу викладачів на засідання профорієнтаційної ради, адміністративної ради, педагогічної ради За графіком (один раз на тиждень) Шуляк О.О., Тузова С.Д.
18. Провести дні відкритих дверей Вересень, Квітень Шуляк О.О.

Зав.відділення

голови ЦК

19. Закріпити викладачів за групами слухачів курсів з загальноосвітньої підготовки та призначити їх відповідальними за збереження контингенту курсів та роботу з батьками слухачів курсів Вересень Шуляк О.О.

Голови ЦК,

Сіра Н.В.

20. Скласти списки 8-х класів шкіл району та області, уточнити адреси та номери телефонів. Жовтень – квітень Велічко В.А.
21. Дати оголошення про прийом до навчального закладу 18 лютого 2018р. Шуляк О.О.
22. Дати інформацію (статті) про прийом до навчального закладу (умови прийому тощо), про навчальний заклад у місцевій та регіональний пресі Протягом року Шуляк О.О., Тузова С.Д.
23. Організувати виїзну профорієнтаційну роботу по школах, ПТНЗ регіону. Скласти графік виїзної роботи Протягом року Шуляк О.О., Тузова С.Д.
24. Провести профорієнтаційну роботу в ПТНЗ міста та регіону з метою формування груп за скороченим терміном навчання. Протягом року Шуляк О.О., Тузова С.Д.
25. Залучати слухачів курсів, учнів 9-х класів до заходів загального характеру Протягом року Сіра Н. В.
26. Спланувати спортивні, виховні, розважальні заходи для школярів 9-х, 11-х класів Протягом року Профрада
27. Підготувати агітаційні матеріали (для розмов з батьками, випускниками), матеріалів для проведення діагностичних, просвітницьких заходів (буклети, каталоги) Протягом року Шуляк О.О., Сіра Н. В.

Велічко В.А.

28.Проведення тестів на розвиток комунікативних навичок, навичок презентації (визначення профорієнтації абітурієнта) Грудень 2017р. Шуляк О.О.,Гусак І. М.
29 Проведення днів відкритих дверей та запрошення старшокласників та їх батьків Згідно з планом роботи коледжу Профрада
30. Проведення позакласних заходів з профорієнтаційної роботи Згідно плану роботи Куратори студентських

груп

31. Забезпечити профорієнтаційне висвітлення роботи коледжу в засобах масової інформації (преса, радіо, інтернет, зовнішня реклама тощо) Протягом року Шуляк О.О, Профрада
32. Робота з профорієнтації з міським центром зайнятості Протягом року Шуляк О.О
33. Укладання угод з підприємствами і установами для підготовки кадрів Протягом року Шуляк О.О,Тузова С.Д.

Велічко В.А.

34. Проведення соціологічного опитування «Престижність професії» Травень 2018р. Профрада

Заступник директора з виробничої роботи                                                                                                                                                             О. О. Шуляк


Comments are closed.