logo
  • Листопад 24, 2015

План роботи підрозділу

ПЛАН роботи з організації практичного навчання

Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету на 2016-2017 навчальний рік

Зміст Термін виконання Відповідальний за виконання
Розробити графік навчального процесу на 2016-2017 навчальний рік 30.08.16 Шуляк О.О.
Перевірити стан підготовки кабінетів, лабораторій до навчального року. 29.08.16 Шуляк О.О.
Гаврилюк О.А.
Лисенко А.В.
Поновити положення про підрозділ ВНЗ щодо сприяння працевлаштування студентів випускників. 30.08.16 Шуляк О.О.
Рудзь О.С.
ВЕРЕСЕНЬ
Розробити графік здачі та захисту звітів по виробничій практиці по всіх спеціальностях. Згідно графіка Шуляк О.О
Організація проведення ознайомчої практики студентів першого року навчання зі спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока та м’яса», «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»
Проведення інструктажу з техніки безпеки
-ІІ- Шуляк О.О.,
Білера П.А.
Укладання договорів з підприємствами та установами на проходження всіх видів практик студентів та майбутнього працевлаштування. -ІІ- Шуляк О.О
Настановчі заняття студентів гр.513  по спеціальності «Бухгалтерський облік» про проходження учбової практики з організації виробництва -ІІ- Шуляк О. О.
Баранова В. І.
Поліщук Н. М.
ЖОВТЕНЬ
Реєстрація   та передача на перевірку викладачам звітів студентів 2  курсів по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», «Виробництво хліба, кондитерських виробів та харчо концентратів». «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» по навчальній та технологічній практиці. -ІІ- Шеремета А.В.
Крижак Л.М.
Шуляк О.О,
Соломон А.М., Казмірук Н.М.,
Потерлевич Н.Ф.,
Вишневська І.Б.,
Соломко І.А.
Захист звітів студентів 2 і 3 курсів по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока», «Зберігання, консервування та переробка м’яса», «Виробництво хліба, кондитерських виробів та харчо концентратів», «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» по навчальній та технологічній практиці. -ІІ- Шеремета А.В.
Крижак Л.М.
Шуляк О.О,
Соломон А.М.
Казмірук Н.М.,
Потерлевич Н.Ф.,
Вишневська І.Б.
Перевірка наявності і якості планово-методичної документації з практичного навчання у викладачів та майстрів учбових майстерень. -ІІ- Шуляк О.О.
Шеремета А.В.
Підготовка і подання на затвердження списків голів ДКК Протягом місяця Шуляк О.О.
ЛИСТОПАД
Настановче заняття студентам груп
613-А, 613-Б, 614-А, 614-Б, 623 по спеціальності «Правознавство» про проходження навчальної практики. Проведення інструктажу з техніки безпеки.
-ІІ-  Шуляк О.О.
Шаповалова О.Г.
Лісова О.С.
Тітенко І.М.
Гайдайчук П.П.
Гайдайчук Н.П.
Білера П.А.
ГРУДЕНЬ
Укладання договорів з підприємствами, установами, товариствами, організаціями УВС, про проходження студентами виробничих практик всіх спеціальностей. Протягом року Шуляк О.О.
Настановчі заняття студентів гр.114, 214 по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока, м’яса» проходження переддипломної практики -ІІ- Шуляк О.О.
Шеремета А.В.
Крижак Л.М.
СІЧЕНЬ
Захист звітів студентами 214, 114 груп по переддипломній практиці. -ІІ- Шуляк О.О
Соломон А.М.
Шеремета А.В.
Потерлевич Н.Ф.
Настановне заняття про проходження переддипломної практики студентами гр. 13, 23з/відділення по спеціальності «Зберігання, консервування та переробка м’яса, молока» -ІІ- Шеремета А.В.
Крижак Л.М.
Шуляк О.О.
ЛЮТИЙ
Вступний інструктаж з техніки безпеки, студентам групи 412 по спеціальності
«Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» для проходження навчально-слюсарної практики.
Згідно графіка Шуляк О.О.
Бахчеван М.А.
Соломко І.В.
Білера П.А.
Перевірка проходження навчальної практики студентами 412 гр. по спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв» Згідно графіка Шуляк О.О.
оломко І.В.
БЕРЕЗЕНЬ
Настановчі заняття про проходження навчальної та переддипломної практики студентів заочного відділення групи 52. -ІІ- Шуляк О. О.
Жученко Г.А.
Баранова В. І.
КВІТЕНЬ
Настановчі заняття про проходження навчальної та переддипломної практики студентів груп 513
по спеціальності «Бух.облік». Проведення інструктажу з техніки безпеки та 314 групи по спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів».
-ІІ- Шуляк О.О.
Баранова В.І.
Білера П.А.
Поліщук Н. М.
Мазуренко С.Д.
Вишневська І.Б.
Настановче заняття про проходження навчальної та переддипломної практики студентами гр.. 414. Проведення інструктажу з техніки безпеки. Згідно графіка Шуляк О.О.
Соломко І.В.
Бахчеван М.А.
Нурметов В.М.
Настановче заняття про проходження навчальної практики студентами гр.614-А,Б,В. по спеціальності «Правознавство» Проведення інструктажу з техніки безпеки. Згідно графіка Шаповалова О.Г.
Тітенко І.М.
Гайдайчук Н.П.
Коваль В.С.
Організація, та проведення медогляду студентів 112,113,213,312,413 гр. перед проходженням виробничої практики. -ІІ- Зав. відділення
куратори груп
Шуляк О.О.
В зв’язку з введенням державних стандартів освіти зі всіх спеціальностей та у відповідності з новим навчальним планом і навчальними програмами з окремих дисциплін поновити паспортизацію кабінетів та провести атестацію робочих місць в кабінетах лабораторіях спеціальностей 5.050111 та 5.060101 -ІІ- Шуляк О.О.
Ратушняк В. М.
голови ц/к
Проведення зустрічей випускників коледжу з представниками обл.центру зайнятості по питаннях майбутнього працевлаштування. -ІІ- Шуляк О.О.
зав. відділ.
голови ц/к
Проведення інструктажу з техніки безпеки для проходження технологічної практики студентами
гр. 313 по спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів».
-ІІ- Шуляк О.О.
Соя В.В.
Білера П.А.
Реєстрація та передача на перевірку викладачам звітів студентів гр.513 спеціальності «Бухгалтерський облік» -ІІ- Мазуренко С. В.
Поліщук Н. М..
Баранова В. І.
Шуляк О.О.
Захист студентами гр.513 спеціальності «Бухгалтерський облік» звітів по переддипломній практиці. -ІІ- Мазуренко С. В.
Поліщук Н. М.
Баранова В. І.
Організація та проведення профорієнтаційної роботи, випуск рекламного проспекту. Протягом року зав. відділ.
викладачі
Шуляк О.О.
Проведення інструктажу з техніки безпеки для проходження навчальної та технологічної практики ст.. гр.. 112,212,312,313,213,113 спеціальності «Зберігання, консервування та переробка молока, м’яса», «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів». -ІІ- Шеремета А.В.
Шуляк О.О.
Соя В.В.
Білера П.А.
Настановчі заняття про проходження навчальної практики студентами групи 413 спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». Проведення інструктажу з техніки безпеки. -ІІ- Шуляк О.О.

Нурметов В.М.
Білера П.А..
Бахчеван М. А.

Настановчі заняття про проходження переддипломної практики студентами груп 614-А,Б 623 по спеціальності «Правознавство» . Проведення інструктажу з техніки безпеки. -ІІ- Шуляк О.О.
Шаповалова О.Г.
Білера П.А.
Захист звітів студентами 314 групи по спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів» про проходження переддипломної практики. -ІІ- Казмірук Н. М.
Вишневська І.Б.
Настановчі заняття про проходження навчальної практики студентами груп 52
по спеціальності «Бух. облік» .
-ІІ- Шуляк О.О.
Мазуренко С.В.
Захист звітів студентами з/в по спеціальності, «Зберігання, консервування та переробка м’яса, молока», «Бух. облік» про проходження переддипломної практики. -ІІ- Шуляк О.О.
Реєстрація та передача на перевірку викладачам звітів студентів 414 групи по спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв». -ІІ- Середа А.П.
Бахчеван М. А.
Солоний В. А.
Захист студентами 414 групи звітів про проходження переддипломної практики. -ІІ- Середа А.П.
Бахчеван М. А.
Нурметов В.М.
ЧЕРВЕНЬ
Проведення інструктажу з техніки безпеки навчальної практики студентам групи 412 по спеціальності «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв ». -ІІ- Шуляк О.О.
Бахчеван М.А.
Соломко І.В.
Реєстрація та передача на перевірку викладачам звітів груп 614-А, Б, В по спеціальності «Правознавство». -ІІ- Чернюк С.С.
Коваль В.С.
Мрук В. В.
Захист студентами 614-А, Б, В груп звітів про проходження переддипломної практики по спеціальності «Правознавство». -ІІ- Чернюк С.С.
Тітенко І.М.
Коваль В.С.
Гайдайчук П.П.
Морозова О.М.
Підведення підсумків про проходження студентами навчальної, технологічної та переддипломної практики по всіх спеціальностях. -ІІ- Зав відділенням
Голови ц/к
викладачі ц/к

Заступник директора з
виробничої роботи:  Шуляк О.О.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Мета профорієнтаційної роботи:

  1. Створення умов для формування усвідомленого вибору професії у відповідності зі своїми здібностями, психофізіологічними даними і потребами суспільства.
  2. Формування знань про організацію виробництва, сучасне обладнання, про основні професії, про їх вимоги до особистості, про шляхи професійної підготовки фахівця.
  3. Розвиток інтересу до отриманої спеціальності у ТПК ВНАУ, формування в абітурієнтів і студентів позитивної мотивації до трудової діяльності.

Основні напрямки роботи

  1. Організаційно-методична робота.
  2. Інформаційно-аналітична діяльність.
  3. Робота з учнями, школами, ПТНЗ
  4. Організація роботи з батьками учнів.
  5. Моніторинг якості профорієнтаційної роботи.

ПЛАН ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Зміст роботи Термін виконання

Відповідальний

1. Проаналізувати профорієнтаційну роботу коледжу у 2016-2017 н.р., результати вступної кампанії та визначити завдання на наступний навчальний рік До 09.09.2016р. Шуляк О.О.
2. Підготувати і відправити листи-звернення директорам шкіл та ПТНЗ з вдячністю за підготовку абітурієнтів. Жовтень Велічко В.А.
3. Розподілити сектори профорієнтаційної роботи між членами профради та активом профорієнтаційної ради  До 01.09.2016 р. Шуляк О.О.
4. Скласти графік та план засідань профорієнтаційної ради До  09.09.2016 р. Шуляк О.О.
5. Створення сайту з профорієнтаційної роботи Жовтень 2016 р. Шуляк О.О.
6. Продовжити роботу зі списками учнів 9-х, 10-х, 11-х класів загальноосвітніх шкіл міста і області Протягом року голови ЦК, куратори груп
7. Формування студентських профорієнтаційних груп за географічною ознакою. Протягом року Зав.відділення
8. Організувати проведення профорієнтаційної роботи студентами 3-4 курсів під час проходження виробничої та переддипломної практики Травень- червень 2017р. Керівники практики
9. Розпочати набір на курси з підготовки до вступу у коледж і по робітничим професіям:
̶            дати оголошення у місцевій та регіональній пресі;
̶            розповсюдити оголошення на автобусних зупинках, в
м. Віниця, сіл та міст регіону;
̶            дати оголошення на сайті коледжу, міському сайті;
̶            підготувати пакет документів, методичну документацію для роботи курсів по здобуттю робітничих професій;
̶            скласти кошторис витрат.

Вересень 2016р.

Сіра Н. В.
Головацька І.П.
10. Організувати прийом документів у слухачів курсів, сформувати особові справи слухачів курсів за всіма напрямами підготовки Вересень- жовтень Сіра Н.В.
11. Провести батьківські збори (листування) для слухачів курсів з метою роз’яснювальної роботи Жовтень, березень Шуляк О.О.
12. Провести роботу серед учнів 11-х класів шкіл міста, учнів ПТНЗ міста та регіону з метою надання інформації випускникам щодо сертифікатів необхідних для вступу до коледжу Вересень — квітень голови ЦК,
13. Отримати списки учнів випускних груп ПТНЗ м. Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної тощо, провести профорієнтаційну роботу, сформувати групи для вступу до коледжу за скороченим терміном. Вересень- квітень голови ЦК
14. Провести роз’яснювальну роботу серед випускників 11-х класів щодо можливості навчання на денній бюджетній формі у коледжі та на заочній контрактній формі у ВНЗ III-IV р.а. Протягом року Сіра Н.В.
голови ЦК
15. Отримати документи (дипломи тощо) у учнів ПТНЗ, які випускаються у лютому-березні Січень-березень Шуляк О.О.
16. Провести роз’яснювальну роботу серед випускників 11-х класів, ПТНЗ Протягом року Шуляк О.О.
щодо особливостей навчання у інших навчальних закладах регіону (РІПТ тощо) голови ЦК
17. Звітувати про хід профорієнтаційної роботи та персональну роботу викладачів на засідання профорієнтаційної ради, адміністративної ради, педагогічної ради За графіком (один раз на тиждень) Шуляк О.О.
18. Провести дені відкритих дверей Вересень, Квітень Шуляк О.О.
Зав.відділення
19. Закріпити викладачів за групами слухачів курсів з загальноосвітньої підготовки та призначити їх відповідальними за збереження контингенту курсів та роботу з батьками слухачів курсів Вересень Голови ЦК,
Сіра Н.В.
20. Скласти списки 8-х класів шкіл району та області, уточнити адреси та номери телефонів. Жовтень – квітень Велічко В.А.
21. Дати оголошення про прийом до навчального закладу 18 лютого 2017р.
22. Дати інформацію (статті) про прийом до навчального закладу (умови прийому тощо), про навчальний заклад у місцевій та регіональний пресі Протягом року Шуляк О.О.
23. Організувати виїзну профорієнтаційну роботу по школах, ПТНЗ регіону. Скласти графік виїзної роботи Протягом року Шуляк О.О.
24. Провести профорієнтаційну роботу в ПТНЗ міста та регіону з метою формування груп за скороченим терміном навчання. Протягом року Шуляк О.О.
25. Залучати слухачів курсів, учнів 9-х класів до заходів загального характеру Протягом року Сіра Н. В.
26. Спланувати спортивні, виховні, розважальні заходи для школярів 9-х, 11-х класів Протягом року Профрада
27. Підготувати агітаційні матеріали (для розмов з батьками, випускниками), матеріалів для проведення діагностичних, просвітницьких заходів (буклети, каталоги) Протягом року Шуляк О.О.

Сіра Н. В.

28.Проведення тестів на розвиток комунікативних навичок, навичок презентації (визначення профорієнтації абітурієнта) Грудень 2016р. Шуляк О.О.

Гусак І. М.

29 Проведення днів відкритих дверей та запрошення старшокласників та їх батьків Згідно з планом роботи коледжу Профрада
30. Проведення позакласних заходів з профорієнтаційної роботи Згідно плану роботи Куратори
студентських
груп
31. Забезпечити профорієнтаційне висвітлення роботи коледжу в засобах масової інформації (преса, радіо, інтернет, зовнішня реклама тощо) Протягом року Шуляк О.О, Профрада
32. Робота з профорієнтації з міським центром зайнятості Протягом року Шуляк О.О
33. Укладання угод з підприємствами і установами для підготовки кадрів Протягом року Шуляк О.О
34. Проведення соціологічного опитування «Престижність професії» Травень 2017р. Профрада

Заступник директора з виробничої роботи                                               О. О. Шуляк

Поділитись в соц. мережах

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki
Share to Yandex

Comments are closed.

счетчик посещений Яндекс.Метрика