logo
  • Квітень 13, 2018

Оволодіння знаннями та навичками медіатора майбутніми юристами

З 26 березня у студентів ІV курсу юридичного відділення розпочалася навчальна практика зі спецдисциплін, зокрема з Цивільного процесу і Судочинства в господарських судах. Під час практики студенти закріплюють та поглиблюють знання, одержані у процесі теоретичного навчання, набувають вмінь і навичок, необхідних для застосування їх у майбутній виробничій діяльності. Особливого  значення практика набула в цьому навчальному році у зв’язку з прийняттям  нових процесуальних кодексів, які вступили в силу з 15 грудня 2017 року і містять суттєві зміни у здійсненні судового захисту в Україні.

Новим процесуальним законодавством вводиться можливість широкого застосування такого досудовому способу врегулювання правових спорів як медіація. Медіація у праві – це метод альтернативного вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який допомагає проаналізувати конфліктну ситуацію так, щоб зацікавлені сторони самостійно змогли обрати варіант рішення, який задовольняв би інтереси та потреби всіх учасників конфлікту. На відміну від формального судового процесу, під час медіації сторони доходять згоди самостійно. Вважається, що саме юристи та адвокати є найкращими медіаторами. Отже, сьогодні є фаховим, коли практикуючий юрист, адвокат володіє знаннями та навичками медіатора.  Звичайно кваліфікацію медіатора, як професіонала доповнюють та вдосконалюють додаткові знання та навички (коучинг, фасилітація, психологія та ін.).

Тому на прохання завідувача юридичного відділення Ольги Шаповалової практичним психологом коледжу Іриною Гусак під час навчальної практики були проведені майстер-класи з медіації, участь у якому взяли студенти  623, 614-А, 614-Б груп. В результаті таких практичних занять майбутні юристи краще зрозуміли суть медіації, дізналися якими навиками і прийомами повинен володіти медіатор і спробували їх самостійно застосовувати в конкретних ситуаціях.