logo
  • Березень 5, 2018

Майстер-клас «Підготовка наукових статей, тез доповідей та виступів на конференції»

Важливим компонентом професійної діяльності викладачів є науково-дослідна діяльність, яка спрямовує їх творчий пошук на розробку нових теоретичних концепцій, ефективних методик і освітніх технологій. Впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів у практику навчального закладу дозволяє піднімати рівень професійної підготовки майбутніх фахівців на якісно новий рівень.

Наукова робота є пріоритетною і для викладачів Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету. З цією метою в коледжі систематично проходять заходи щодо підвищення наукової компетентності педагогічних працівників.

Даній тематиці був присвячений майстер-клас «Підготовка наукових статей, тез доповідей та виступів на конференції», проведений за участі представників Вінницького національного аграрного університету. Олена Левчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ висвітлила основні етапи підготовки наукових статей, тез доповідей до публікацій у виданнях. Особливу увагу Олена Володимирівна звернула на структуру даних робіт в залежності від їх різновиду. Доповідь ґрунтувалась з врахуванням особливостей освітньої, науково-педагогічної діяльності викладачів в системі коледжів та технікумів. Продовжила майстер-клас Тетяна Клебанівська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри історії та філософії ВНАУ. Тетяна Миколаївна у своєму виступі зосередила увагу на психологічних аспектах підготовки до публічного виступу та акцентувала на позитивній мотивації у підготовці до виступу на конференції.

Майстер-клас носив велике практичне значення та сприяв підвищенню професійних компетентностей  викладачів коледжу.