logo
  • Квітень 3, 2018

Засідання педагогічної ради Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету

3 квітня 2018 року відбулось чергове засідання педагогічної ради Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету.

Відкрив засідання педагогічної ради директор коледжу – Руслан Будяк, який окреслив пріоритетні напрямки в роботі навчального закладу та педагогічного колективу. Руслан Володимирович акцентував увагу на необхідності проведення ліцензування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з метою забезпечення ступневості вищої освіти та потреб сучасного ринку праці у висококваліфікованих спеціалістах.

Перше питання порядку денного засідання педагогічної ради було присвячено роботі педагогічного колективу коледжу щодо виконання З.У. «Запобігання та протидія корупції», доповідач – Ігор Чумак – начальник штабу цивільної оборони, якого було призначено уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції в коледжі довів до відома членів педагогічної ради найбільш корумповані сфери життя України згідно статистичних даних та досліджень, у тому числі, які були проведені в навчальних закладах України. Ігор Олексійович охарактеризував законодавче регулювання корупції в Україні, а також види юридичної відповідальності за корупційні дії та вказав на механізм виявлення та протидії корупції в навчальному закладі.

Стану виховної роботи в коледжі та розвитку творчого потенціалу студентів була присвячена доповідь заступника директора з виховної роботи – Олени Рудзь. Олена Станіславівна зазначила основні напрямки виховної роботи в навчальному закладі, а також представила звіт проведення виховних, спортивно-масових та загальноколеджевих заходів. Заступник директора позитивно відзначила сумлінну та творчу роботу кураторів академічних груп, діяльність яких є цементуючим початком у формуванні творчої особистості студента. Зокрема це куратори груп: 613-А – Алла Горденко, 611-А – Світлана Паламарчук, 613-Б – Галина Каспіч, 611-Б – Людмила Заїка, 511-А – Оксана Лавренчук, 612-Б – Олена Гіркова, 411 – Василь Богатчук та 111 –   Ольга Слободяник.

Актуальному питанню була присвячена доповідь керівника фізичного виховання Костянтина Ровінського – здоров’язберігаючі технології в організації освітнього процесу. Костянтин Броніславович зосередив увагу на інноваційних методиках, які використовуються в коледжі при проведені занять з фізичної культури та фізичного виховання, а також при організації занять в спортивних секція та гуртках, які функціонують на базі навчального закладу. Позитивним результатом ефективної організації заходів фізичного виховання та спортивно-масової роботи є перемоги студентів коледжу в спортивних конкурсах та змаганнях різного рівня.

Також на засіданні педагогічної ради за міжатестаційний період звітували викладачі, яким за рішенням атестаційної комісії коледжу присвоєно кваліфікаційну категорію «викладач вищої категорії» чи педагогічні звання «старший викладач», «викладач-методист». Презентували результати своєї навчальної, науково-методичної, організаційної та виховної роботи викладач фізичної культури та виховання Алла Горденко, викладач фізичної культури та виховання Костянтин Ровінський, викладач технологічних спецдисциплін Світлана Тузова, викладач інформатики та комп’ютерних дисциплін Наталія Адамчук. Звіти викладачів містили інформацію про значні досягнення у професійній діяльності: наявність під керівництвом педагогів переможців предметних олімпіад, спортивно-масових змагань; науково-методичних напрацювань, які апробовані та використовуються в інших навчальних закладах, ежекторних посібників, портфоліо з використанням сучасних інноваційних технологій.

На завершення засідання Руслан Володимирович відзначив плідну педагогічну діяльність, а також досягнення за міжатестаційний період викладачів Алли Горденко та Наталії Адамчук.