logo
  • Листопад 30, 2017

Відкрите заняття на тему: «Судочинство у Великобританії. Подання позовної заяви»

30 листопада 2017 року  у Технологічно-промисловому коледжі викладачами Людмилою  Катрук   та  Оленою Рудзь було проведено бінарне заняття з дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Діловодство» у групі 613 – Б юридичного відділення.

Студенти на заняті вивчили нову тему: «Судочинство у Великобританії. Подання позовної заяви» та закріпили знання з діловодства. Викладачам Людмилі Михайлівні та Олені Станіславівні вдалось встановити чіткі міжпредметні зв’язки та сприяти розвитку позитивної мотивації у студентів щодо необхідності опанування іноземної мови в подальшій професійній діяльності.

Заняття проведено з використанням інноваційних методів: «мозковий штурм», бліц-опитування, метод «снігова куля», кейс метод, аудіювання. Застосування на занятті ігрових форм опитування: вікторина, лексико-фонетична зарядка сприяло активізації пізнавальної діяльності студентів та підвищення ефективності засвоєння знань.На занятті були використані мультимедійні засоби, презентації, фрагменти навчальних відео.

Окрім того студентами був підготовлений інсценізований уривок подання заяви в цивільному процесі з використанням іноземної мови.

Проведене заняття слугує позитивним прикладом занять з використанням інноваційних засобів, методів та прийомів навчальної діяльності.