logo
  • Грудень 4, 2017

Відкрите заняття з дисципліни “Трудове право”

Трудове право в промислово розвинутих країнах світу визнається однією з головних галузей права. І це зрозуміло, оскільки саме у сфері праці створюються матеріальні і духовні блага, знаходиться зона переплетіння життєво важливих інтересів різних соціальних груп, інтересів державних, суспільних і особистих, приватних. Від методів правового регулювання праці багато в чому залежать суспільний спокій і відчуття обопільного порозуміння між суб’єктами трудових правовідносин.

Мета і завдання дисципліни “Трудове право ” – формування навичок оволодіння сукупністю знань з правового регулювання трудових відносин.

Важливе завдання дисципліни – навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань та конкретних професійних ситуацій у сфері правового регулювання трудових відносин.

Саме такі завдання реалізовувались на відкритому занятті, яке проводилось викладачем юридичних дисциплін Валентиною Мрук  30 листопада 2017 року у групі юридичного відділення 613-В. За поданими виробничими ситуаціями студенти складали документи виробничо-правового характеру. Заняття було проведено на високому навчально-методичному рівнях, з використанням інноваційних методів навчання, які дають змогу повноцінно засвоювати подані матеріали.