logo
  • Березень 19, 2018

Відкрите заняття з дисципліни «Технологія галузі»

17.03.2018 року викладачем Світланою Тузовою було проведено в групі 313 технологічного відділення. Темою заняття було виробництво вафель. Для проведення заняття  були використанні технічні засоби навчання: презентація, роздатковий матеріал, технологічні схеми.

Заняття було проведено у формі інтерактивної лекції. Використання інтерактивних технологій, активних методів навчальної діяльності: «мозковий штурм», інтерактивні ігри, «незакінчене речення», «вирішення проблемних ситуацій», «так-ні» сприяло ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Студенти були залучені до активної навчальної діяльності: робота в  малих групах, виконання тестових завдань, участь у фронтальному опитуванні.

Світлані Дмитрівні  вдалося встановити тісний інтерактивний зв’язок з аудиторією. В ході пояснення викладач ставила навідні запитання на розуміння студентами нового матеріалу.

Закріплення навчального матеріалу відбувалося шляхом вирішення проблемних ситуацій, які сприяли розвитку умінь та навичок практичної діяльності майбутнього фахівця.

Заняття було проведено з дотриманням вимог щодо методики проведення інтерактивної лекції з використанням сучасних інноваційних технологій.