logo
  • Березень 13, 2018

Відкрите заняття з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясопродуктів»

12 березня 2018 року відбулось відкрите заняття з дисципліни «Технологія м’яса і м’ясопродуктів» на тему:  «Переробка худоби» у 212 групі технологічного відділення. Заняття підготувала та провела  викладач Наталія Казмірук. Метою заняття було вивчити технологічну схему та послідовність виконання технологічних процесів, характеристику стадій технологічного процесу первинної переробки ВРХ, вивчити фактори, які впливають на якість м’ясної сировини, забезпечити отримання спеціальних знань для оволодіння спеціальністю, активізувати діяльність студентів на занятті шляхом застосування інноваційних технологій та міжпредметних зв’язків; розвивати у студентів пам’ять, уяву, логічне мислення, креативні задатки та здібності; прищепити  професійні якості техніка-технолога по переробці м’ясної  сировини та виробництву продукції з м’яса, осмислене ставлення до роботи.

Заняття було проведено у формі інтерактивної лекції, особливостями якої була активізація мислення і поведінки студентів, самостійність навчання та прийняття рішень, постійна взаємодія викладача і студентів. Перевагами проведення такого заняття є можливість опрацювання великого масиву інформації, налагодження оперативного зворотного зв’язку зі студентами, інтенсифікації педагогічної праці, мобілізація мислення, знань та умінь студента, реалізація інтерактивних методів навчання, досягнення високих результатів навчальної діяльності.