logo
  • Січень 29, 2018

Відбулося відкрите заняття  з дисципліни «Технохімічний контроль галузі»

29 січня 2018 року  викладачем  Технологічно-промислового  коледжу  Вінницького національного аграрного університету  Іриною Вишневською було   проведено   відкрите заняття  з дисципліни «Технохімічний контроль галузі» на тему: «Роль технохімічного контролю виробництва в підвищенні якості виробів та ефективності виробництва. Органолептичний та сенсорний аналіз» у групі 313 технологічного відділення.

Мета заняття: формування у студентів системи знань з психофізіологічних основ сенсорного аналізу та методології їх використання, засвоєння теоретичних знань з сенсорного контролю якості сировини, напівфабрикатів, готових виробів, прийомів науково-обґрунтованого дегустаційного аналізу із врахуванням провідного місця органолептичних (сенсорних) показників серед номенклатури якісних ознак сировини, напівфабрикатів, готових виробів; забезпечити  отримання спеціальних знань для оволодіння спеціальністю.

Заняття було проведено з використанням сучасного мультимедійного та інформаційного супроводу та презентаційних матеріалів, що значно підвищувало пізнавальну активність студентів, прагнення до самостійного опанування знань. На занятті була відтворена виробнича ситуація, що сприяло наближення студентів до своєї майбутньої професії – технолог.

Особливий інтерес у студентів викликала трансляція   навчального відеофільму  «Виробнича дегустація». Студенти отримали вичерпну інформацію,  та мали можливість особисто взяти участь у дегустації хлібобулочних  виробів.