logo
  • Лютий 6, 2018

Відбулось відкрите заняття з англійської мови

Сьогодні використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Тому викладач іноземної мови повинен, окрім ґрунтовної фахової підготовки, володіння сучасною комунікативною методикою, використовувати інформаційні технології на усіх етапах навчання – це вимога часу.

Саме таке заняття з використанням інформаційних технологій 5 лютого 2018 року провела викладач іноземної мови Юлія Петрина у групі юридичного відділення 611-В.

Мета заняття – формування навичок аудіювання, вдосконалення техніки читання, розвиток монологічного і діалогічного мовлення, виховання інтересу до новітніх технологій та культура спілкування студентів. Проведення такого інноваційного заняття було ефективним інструментом, який полегшує роботу у засвоєння студентами знань, робить навчання інтерактивним, цікавим,  комунікативно спрямованим, наочним та індивідуальним.