logo
  • Вересень 4, 2018

Виховання майбутнього покоління – пріоритет освітньої діяльності ТПК ВНАУ!

Головне у вихованні – не навчити виконувати правила і дотримуватися вимог, а навчити молодих людей на рівні підсвідомості усвідомлювати важливість духовних і моральних життєвих цінностей, своїх дій та вчинків. Такими словами керувалась адміністрація Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного університету при зустрічі з кураторами груп нового набору. Важливі питання, які розглядались на засіданні:

  • адаптація студентів I курсу до освітнього процесу у коледжі;
  • взаємодія кураторів груп з батьками;
  • важливість підготовки до здачі ЗНО з перших днів навчання;
  • організація дисципліни та відвідування занять.

Директор коледжу Руслан Будяк звернув увагу присутніх, що результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості. На куратора покладається відповідальне завдання бути першим порадником і наставником студентів. Через його світосприйняття і вчинки “переломлюється” бачення студентами дійсності. Саме від нього багато в чому залежить, яка атмосфера пануватиме в групі, які стосунки складуться між студентами, як буде формуватися їхнє особистісне ставлення до обраної професії, до навчального закладу, до країни в цілому.